Masz pomysły do budżetu Zgierza 2018? Musi je poprzeć co najmniej 15 osób

Budżet Zgierza 2018. Czy w 2018 roku znów zwyciężą siłownie i place zabaw? Zobaczymy w czerwcu. Głosować będzie można bez względu na wiek.

Jacek Zemła

Ruszyła kolejna edycja Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania jest tym razem 850 tysięcy złotych. Wnioski od mieszkańców będą przyjmowane przez trzy tygodnie - do 2 maja br. Zgłoszone projekty, oprócz opisu samego pomysłu, muszą zawierać również wstępnie określony koszt jego realizacji (nie może on przekraczać 240 tysięcy zł) oraz podpisaną przez co najmniej 15 osób listę poparcia. Planowane inwestycje muszą mieć charakter otwarty, co oznacza, że musi mieć do nich dostęp każdy mieszkaniec, a nie tylko wybrana grupa.

O realizacji danego projektu nie przesądzi jedynie wynik glosowania, może się bowiem okazać, że rynkowa wycena inwestycji czy zakupu sprzętu jest znacznie wyższa od założonej w projekcie. Wówczas komisja wspólnie z wnioskodawcą może zmodyfikować projekt. Wnioski mieszkańców są zawsze wstępnie formalnie weryfikowane przez specjalnie powołany zespół i już na tym etapie mogą pojawić się propozycje zmian i uwag do wnioskodawców.

Ostateczną listę projektów do głosowania w tym roku poznamy 25 maja. Zostanie ona opublikowana na stronach internetowych miasta. Podobnie jak w poprzednich latach, odbędzie się również akcja promocyjna - tegoroczny piknik został zaplanowany na 10 czerwca na placu Jana Pawła II. Samo głosowanie odbywać się będzie drogą internetową nastronie projektu, ale też tradycyjnie na papierowych kartach. Głosy będzie można oddawać od 10 czerwca w urzędzie miasta oraz w punktach mobilnych, które dwukrotnie odwiedzą każde zgierskie osiedle.

Głosować może każdy mieszkaniec, bez względu na wiek. Każdemu przysługuje jeden głos. O tym, gdzie i kiedy pojawi się specjalnie oznakowany autobus z urną do głosowania na pokładzie, zgierzanie dowiedzą się ze stron internetowych i materiałów informacyjnych dostarczanych do skrzynek pocztowych.

Wyniki głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim zostaną ogłoszone 29 czerwca. Zwycięskie projekty mają być realizowane w 2019 roku.

Cytrynka z Ustronia Morskiego – świetny biznes z mikropożyczką

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości