Lista propozycji zadań zakwalifikowanych do budżetu obywatelskiego

Komisja powołana przez Burmistrza Wolsztyna do przeprowadzenia weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2019 r. przeprowadziła analizę złożonych propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców naszej gminy.

Marcin Paczkowski

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze listą zadań i ich krótką charakterystyką, które zostaną poddane głosowaniu. W okresie od 21 września do 10 października 2018 r. przeprowadzone zostanie głosowanie, podczas którego mieszkańcy naszej gminy zdecydują, które zadania będą realizowane w 2019 r. Już dziś zapraszamy do aktywnego udziału w tym etapie budżetu obywatelskiego naszej gminy.

Lista propozycji zadań zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2019 rok, które podlegać będą głosowaniu:

- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Chorzeminie (koszt: 80 tys. złotych) - Przedmiotem zadania jest modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Chorzeminie, tj. wymiana nawierzchni, ogrodzenia, oświetlenia oraz montaż ławek. Zadanie zostało dopuszczone do głosowania, lecz ostateczny zakres zadania uzależniony będzie od przyjętej technologii modernizacji nawierzchni boiska, która zostanie określona na etapie wykonywania dokumentacji technicznej boiska (w przypadku zakwalifikowania zadania do realizacji w roku 2019, w wyniku głosowania) oraz od wysokości kosztów związanych z nawierzchnią, koniecznych do poniesienia w ramach modernizacji boiska.

- Zaprojektowanie i budowa ogrodzenia w parku przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie (koszt: 80 tys. zł).
Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa ogrodzenia parku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie. W ramach zadania planowane jest wykonanie takich robót jak: rozbiórka murku od ul. Poniatowskiego, wykopanie i zalanie fundamentów, zakup cegły klinkierowej, wymurowanie płotu z cegły klinkierowej. Głównym, celem powstania tego ogrodzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów szkoły. Ogrodzenie parku przywróci historyczny wygląd szkoły, a sam park stanie się miejscem wypoczynku dla mieszkańców okolicy. W dalszych planach ma powstać również fontanna na tym terenie.

- Ogród społeczny w Obrze „Cztery pory roku – etap II” (koszt 80 tys. zł). Przedmiotem zadania jest wykonanie II etapu zadania pn.: Ogród społeczny w Obrze Cztery pory roku – Jesień. Częściami składowymi projektu są: pomost (pomost zostanie wykonany z elementów drewnianych i metalowych osadzonych na podporach betonowych w części wodnej), pergola (konstrukcja drewniana łączona i osadzona na wspólnej ławie żelbetowej z pomostem), faszynowanie (wykonanie palisady z kołków), opaska z kamienia płukanego, - fontanna (pompa fontanny bez wyposażenia), bagrowanie (mechaniczne odmulanie stawu), nasadzenia (proponuje się lilie wodne w koszach umieszczonych w stawie), świetlenie, plaża ( od strony północnej proponuje się połączenie placu rekreacyjnego z brzegiem stawu na podsypce z piasku), element ścieżki (z grysu przy pomoście), dokumentacja, geodeta, Ogród społeczny ma służyć budowaniu więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami wsi z naciskiem na wszystkie grupy społeczne. Stąd nawiązanie do istoty czterech pór roku.

- Budowa street workout parku przy ul. Garbarskiej w Wolsztynie (koszt: 60 tys. zł). Przedmiotem zadania jest wykonanie specjalnie przystosowanego parku do ćwiczeń, wyposażonego np. w drążki rozmieszczone na różnych wysokościach, poręcze, drabinki, kółka gimnastyczne, linki do wspinania, ławki skośne. W ramach zadania planowane są następujące działania: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej. 2. Przygotowanie terenu, miejsca gdzie zostanie wykonany plac. 3. Utwardzenie terenu oraz przygotowanie fundamentów do montażu elementów Street Workout Parku, na cały teren planowane jest ułożenie maty gumowo – kauczukowej lub innej nawierzchni bezpiecznej. 4. Montaż urządzeń służących do ćwiczeń na placu. 5. Wykonanie testów obciążeniowych poszczególnych urządzeń do ćwiczeń. Celem projektu jest uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta Wolsztyna oraz zachęcenie jak największej liczby osób zarówno młodzieży jaki i osób starszych do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia.

- Wygłuszenie akustyczne sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie (koszt 80 tys. zł). W ramach zadania planowany jest zakup oraz montaż na powierzchni 270 m2 okładzin ścian z płyt dźwiękochłonnych, odpornych na uderzenia, zgodne ze stosowaną aprobatą techniczną. Sala gimnastyczna w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 wykorzystywana jest przez cały rok, każdego dnia na zajęcia lekcyjne, zajęcia klubów sportowych i stowarzyszeń, zawody sportowe oraz różne uroczystości szkolne i patriotyczne. Ogromnym mankamentem sali jest brak akustycznego wygłuszenia, co powoduje, że zainstalowany system nagłośnienia nie spełnia swego zadania i nie są słyszalne głosowe komunikaty.

- Doposażenie OSP Świętno i OSP Kębłowo w sprzęt ratowniczy (koszt 80 tys. zł). Projekt polega na zakupie wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Świętnie i Kębłowie. Dla OSP Świętno planowany jest zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i przyczepką do jej transportu, a dla OSP Kębłowo pojazdu ratowniczego typu quad. Nowoczesna wielozadaniowa łódź przeznaczona będzie do ratownictwa oraz wyposażona w elementy niezbędne do przeprowadzenia akcji ratowniczych. Może być wykorzystywana do żeglugi śródlądowej z liczbą osób na pokładzie 6, jak również może być stosowana na terenach trudno dostępnych – zalewowych. Doskonale zaprojektowana przestrzeń umożliwia pracę trzyosobowego zespołu ratowniczego. Pojazd ratowniczy typu quad przystosowany będzie do przewozu dwóch osób, umożliwi dotarcie w najbardziej niedostępne miejsca. Wraz z pojazdem zakupiona będzie przyczepa dopuszczona do ruchu drogowego, przystosowana zarówno do przewożenia quada za samochodem jak i do ciągnięcia za quadem. Za pomocą quada można dostarczyć sprzęt pożarniczy, rozwijać linie wężowe na dużych odległościach, dowozić paliwo, prowadzić działania poszukiwawcze.

- Piknik drezynowy z kinem letnim w Świętnie (koszt 15 tys. zł). W ramach złożonej propozycji zadania planowane jest wynajęcie kina plenerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą podczas zorganizowanego w Świętnie pikniku drezynowego.

- Wyposażenie domu kultury w Świętnie (koszt 80 tys. zł). W ramach złożonej propozycji zadania planowany jest zakup wyposażenia domu kultury w brakujące stoły, krzesła, telewizor do celów edukacyjnych oraz wyposażenie kuchni.

- Ławeczki dla rodziców w Wolsztynie? Zróbmy to razem (koszt 24 tys. zł) W ramach zadania planowany jest zakup ławek (3 szt.) dla rodziców i ich montaż w miejscach często uczęszczanych przez rodziny z małymi dziećmi tj. okolice placu zabaw w parku miejskim, plac zabaw przy ul. Niałeckiej, okolice placu zabaw przy ul. Lipowej (mały park). Ławeczki dla rodziców to idealne rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi, umożliwiające bezpieczne przebieranie, intymność w czasie karmienia oraz schronienie od nadmiernego nasłonecznienia, wiatru czy deszczu.

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości