Witkowianie też głosowali w budżecie obywatelskim. Powstanie "Family Park"

Witkowianie po raz pierwszy mieli okazję brać udział w Budżecie Obywatelskim. Spośród zgłoszonych projektów komisja zakwalifikowała 10, które następnie w dniach od 2 do 16 października poddane zostały głosowaniu. Najwięcej głosów zyskał projekt,który zakłada budowę osiedlowego centrum rekreacyjno-wypoczynkowego - "Family Park" przy ul. Jesionowej i Brzozowej w Witkowie.

Sona Ishkhanyan

Witkowianie też głosowali w budżecie obywatelskim. Powstanie "Family Park"
Od 2 do 16 października trwało głosowanie w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego 2018 w gminie Witkowo. Do głosowania komisja zajmująca się weryfikacją zgłoszonych projektów, zakwalifikowała 10. Na realizacje zwycięskich projektów gmina z budżetu na 2018 r. zadysponowała 100 tys. zł.

Najwięcej głosów - 1288, co daje 30,2 % wszystkich głosów, zdobył projekt "Famili Park". Wnioskodawcą tego projektu jest Wiesława Kotecka z Witkowa. Zwycięskie zadanie zostanie wpisane do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok. Sam projekt dotyczy zagospodarowania istniejącego boiska sportowego przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie i utworzenia centrum rekreacyjno-wypoczynkowego. Szacunkowy koszt projektu wynosi prawie 90 tys. zł.

W przypadku rezerwy finansowej po zakończonej procedurze przetargowej na realizację tego zadania, do budżetu Gminy i Miasta Witkowo w 2018 r. zostanie również wpisane zadanie, związane z zakupem kamery termowizyjnej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, które w głosowaniu mieszkańców zajęło drugie miejsce zyskując 1033 głosów - 20,4% wszystkich głosów. Koszt takiej inwestycji to około 30 tys. zł.


Poniżej prezentujemy wszystkie propozycje zadań zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego zweryfikowane pozytywne, które zostały umieszczone na Karcie do głosowania:

1. „Zagospodarowanie terenu wokół stawku gminnego w Sołectwie Malenin”
Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół istniejącego stawku (tj. wykoszenie trawy, usunięcie krzaków, profilowanie skarpy, nowe nasadzenia, zakup ławek parkowych), na terenie działki gminnej w Maleninie. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 6 370,00 zł.
2. „Zagospodarowanie działki gminnej poprzez utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Sołectwie „Dla każdego coś fajnego, dla dużego i małego”
Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu działki gminnej w Małachowie-Złych Miejsc (w pobliżu budynku świetlicy wiejskiej). W ramach zadania planowane jest m.in. wyrównanie i ogrodzenie terenu, ułożenie kostki brukowej, wysiew traw, montaż elementów małej architektury oraz urządzenie siłowni zewnętrznej. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 60 000,00 zł.
3. „Urządzenie miejsc postojowych na terenie przy cmentarzu w Mielżynie”
Projekt obejmuje urządzenie miejsc postojowych przy cmentarzu w Mielżynie o nawierzchni z kostki brukowej lub innego materiału. Powierzchnia parkingu to ca 250 m2. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 46 125,00 zł.
4. „Oświetlone przejścia dla pieszych! Z korzyścią dla wszystkich mieszkańców!
Projekt obejmuje zakup i montaż nowoczesnych technologicznie doświetleń istniejących przejść dla pieszych. Zestawy takie składają się z 2 mocnych energooszczędnych lamp Hi-LED montowanych po obu stronach drogi. W ramach zadania planowane jest doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej i ul. Poznańskiej, w Małachowie-Wierzbiczanym oraz w Małachowie-Złych Miejsc. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 60 000,00 zł.
5. „Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Chłądowo”
Projekt obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Chłądowie od drogi powiatowej w kierunku boiska sportowego o długości 100 mb i montażu progu zwalniającego. Szacunkowy koszt tej propozycji opiewa na kwotę 92 000,00 zł.
6. „„Fajny Zakątek” – stworzenie strefy integracji i rekreacji na terenie obiektu sportowego dla mieszkańców sołectwa Jaworowo i okolic”
Projekt obejmuje zagospodarowanie przy istniejącym stawku w Jaworowie. W ramach zadania planowane jest m.in. ułożenie ścieżek z kostki brukowej, zakup 2 altan ogrodowych, zakup kosza do koszykówki, urządzenie boiska do piłki siatkowej plażowej, siłowni zewnętrznej, zainstalowanie oświetlenia oraz wykonanie nowych nasadzeń. Szacunkowy koszt tej propozycji opiewa na kwotę 83 000,00 zł.
7. „Budowa boisk do koszykówki ulicznej (streetball) na istniejących obiektach sportowych
Projekt obejmuje wybudowanie 5-ciu boisk do koszykówki ulicznej. Zakres prac obejmuje m.in. wytyczenie miejsca i przygotowania podłoża, wylanie płyty betonowej na podsypce z piasku, wybudowanie konstrukcji mocującej tablicę, ułożenie specjalistycznej nawierzchni oraz wybudowanie ogrodzenia lub piłkochwytów. Urządzenie boisk planowane jest w Witkowie na terenie Skateparku przy ul. Czerniejewskiej, na istniejącym boisku sportowym przy ul. Brzozowej i Jesionowej oraz na terenie Stadionu Miejskiego w Witkowie, w Małachowie-Złych Miejsc na terenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej oraz na terenie placu zabaw w Kołaczkowie. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 100 000,00 zł.
8. „„FAMILY PARK” – Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno­-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie”
Projekt obejmuje zagospodarowanie istniejącego boiska sportowego przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie, celem utworzenia centrum rekreacyjno-wypoczynkowego. Planowane prace to m.in. wykonanie częściowego ogrodzenia, urządzenie boiska sportowego, montaż altany wraz z utwardzeniem terenu, urządzenie placu zabaw (gry podwórkowe, zestaw wspinaczkowy), oświetlenie terenu. Szacunkowy koszt projektu opiewa na kwotę 89 970,00 zł.
9. „Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat popożarowych poprzez wyposażenie witkowskich strażaków w sprzęt termowizyjny”
Projekt obejmuje zakup profesjonalnej, ratowniczej kamery termowizyjnej i przeszkolenie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie w zakresie jej wykorzystania. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 30 000,00 zł.
10. „Budowa całorocznej bazy ratownictwa wodnego – dalej zwaną bazą ratowniczą”
Projekt obejmuje budowę budynku stanowiącego bazę ratowniczą dla ratowników pełniących służbę na akwenach wodnych całej Gminy, a w szczególności na Jeziorze Niedzięgiel, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w obrębie Hotelu OKSiR. Szacunkowy koszt zadania opiewa na kwotę 100 000,00 zł.

Źródło: UGiM Witkowo

Nowe stawki VAT. Co zdrożeje?

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości