Trwa głosowanie w powiatowym budżecie obywatelskim. Sprawdź, na co oddać swój głos

Mieszkańcy powiatu mogą oddawać głosy w ramach budżetu obywatelskiego.

Arkadiusz Dembiński

Urny stanęły w urzędach na terenie powiatu.

- Każdy może także przesłać e-mail z wypełnionym formularzem karty na adres: glosowanie@wagrowiec.pl. Karta może zostać zeskanowana bądź wysłana w wersji edytowalnej - informują przedstawiciele wągrowieckiego starostwa.

Wybierać można spośród czternastu pomysłów:
- Zakup i montaż aktywnych „oczek” LED na przejściach dla pieszych w m. Rybowo, Chojna, Czeszewo, Panigródz
- Remont drogi powiatowej nr 1595P w m. Międzylesie (w kier. Dąbrowy)
- Remont drogi powiatowej nr 1605P odc. Runowo - Potulice
- Zakup i montaż aktywnych znaków D-6 (2 szt.) w m. Gołańcz ul. Lipowa
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1610P odc. Jankowo - Ochodza
- Zakup i montaż aktywnego znaku STOP (1 szt.) w m. Rybowo
- Remont drogi powiatowej nr 1603P odc. Kołybiec –Siedleczko
- Remont drogi powiatowej nr 1555P odc. Chojna - Potulin
- Powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1490P odc. Rudnicze - Żelice
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Srebrna Góra
- Organizacja powiatowych turniejów piłki nożnej rocznika 2006 i młodszych
- Propagowanie walorów przyrodniczych Powiatu Wągrowieckiego poprzez doposażenie Bracholińskiej Ostoi
- Remont drogi powiatowej nr 1557P odc. Oleszno – Gołańcz
- Aktywizacja sportowo - turystyczna mieszkańców Powiatu

BMW wspiera LGBT. Fani marki podzieleni.

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości