Budżet obywatelski 2017 w Tychach. Czekamy na wyniki

6 października mają być ogłoszone wyniki głosowania w IV edycji budżetu obywatelskiego w Tychach. Do głosowania zakwalifikowano 106 wniosków.

Sylwia Węgrzyk

Do 22 września trwało głosowanie nad projektami zakwalifikowanymi do 4. edycji budżetu partycypacyjnego w Tychach. Od jego wyników zależy, które ze 106 projektów zostaną zrealizowane.
- Wszystkich zgłoszonych projektów było 171. Na etapie weryfikacji merytorycznej ubyło z nich 65 (53 odrzucono m.in. z powodu tego, że właściciel terenu miał inne plany na dane miejsce lub miasto miało już w budżecie zapisane wykonanie wnioskowanej inwestycji bądź jej koszta przekraczały wielkość budżetu; osiem z tych projektów zostało połączonych przez samych autorów) z ośmiu projektów autorzy sami zrezygnowali - tłumaczy Ewa Grudniok, rzecznik Urzędu Miasta Tychy.
Jest więc 106 projektów: po trzy dla edukacji, ekologii i sportu, cztery dla kultury, aż 82 dla infrastruktury i 11 innych, jak kolejne stojaki rowerowe czy organizacja imprez (np. Dzień Seniora czy Dzień Dziecka).
Przeglądając wszystkie projekty można stwierdzić, że tyszanie zwracają coraz większą uwagę na zdrowie, jego utrzymanie oraz zdrowy tryb życia i po prostu ruch. Świadczą o tym projekty zakładające budowę siłowni plenerowych, stacji naprawy rowerów, odpowiednie doposażenie placów zabaw czy nawet budowę tężni solankowej, która kojarzy się z uzdrowiskami, inhalacjami czy nadmorskim powietrzem wypełnionym jodem. Na pomysł wybudowania takiej tężni na osiedlu B wpadła Aneta Idczak. Jej zdaniem, tężnia pozwoli mieszkańcom na odnowę i regenerację organizmu, poprawi stan zdrowia, do tego jeszcze stworzy strefę relaksu i miejsce spotkań.
Najwięcej, bo aż 22 projektów, dotyczy budowy lub modernizacji placów zabaw, 14 - budowy lub remontu chodników, a po 11 - budowy stacji naprawy rowerów lub stojaków oraz parkingów i innych miejsc postojowych. Sporo jest też projektów zakładajacych różnego rodzaju imprezy, jak pikniki, festyny czy obchody różnych okazji.
Bardzo oryginalnym pomysłem i projektem jest zgłoszenie do przetłumaczenia z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły paprocańskiej. Była ona prowadzona na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego, któremu w 2005 roku przekazała ją Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich. „Przetłumaczenie i wydanie kroniki ma wielkie znaczenie w budowaniu świadomości historycznej i wiedzy społeczności lokalnej”, uzasadnia Józef Wilczek, autor projektu.
Co jeszcze ma szansę się wydarzyć w przestrzeni publicznej Tychów lub w życiu społecznym miasta w przyszłym roku, dzięki pieniądzom z budżetu obywatelskiego?
Wilkowyje, które w tym roku w ramach budżetu, realizują projekt „Coolturalne jazdy wilkowyjan” (są to darmowe wycieczki do Tyńca, Lipowca, Cieszyna i Bobolic, do Opery ŚLąskiej, do Teatru Śląskiego, itp.) , na przyszły rok starają się m.in. o warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin, piknik rodzinny, zajęcia ruchowe czy półkolonie letnie i zimowe.
Urbanowice starają się m.in. o budowę sceny plenerowej przy ul. Przejazdowej, osiedle C chce m.i n. budowy sensorycznego placu zabaw przy Cyganerii,
Mieszkańcy nie zapomnieli też o rzeczach z pozoru zwykłych, takich jak kosze na śmieci czy remonty dróg lub chodników, a także modernizacja altan śmietnikowych.
Jeśli akurat te projekty znajdą poparcie w głosowaniu, w Tychach przybędzie siłowni plenerowych, stacji napraw rowerów, a place zabaw wzbogacą się o nowe urządzenia.

Wzrasta sprzedaż "małpek" ale kosztem dużych formatów

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości