Znamy listę projektów Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego

Ogłoszono listę zadań, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego

Magda Prętka

W poniedziałek rusza głosowanie w ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 20 sierpnia do 9 września, za pośrednictwem platformy internetowej szamotuly.budzet-obywatelski.org, mieszkańcy mogli zgłaszać własne propozycje zadań do realizacji – zarówno na terenie miasta, jak i wsi. Łącznie zarejestrowano 9 projektów, lecz po weryfikacji formalno – prawnej jeden został odrzucony. Co ciekawe – aż 5 propozycji dotyczy inwestycji sołeckich, a tylko 3, to zadania proponowane do realizacji na terenie miasta.

Wśród inwestycji sołeckich znalazły się: budowa skateparku przy ulicy Sportowej w Pamiątkowie (szacunkowy koszt, to 150 tys. zł), budowa toru rowerowego typu pumptrack w M-towie (szacunkowy koszt to 106 tys. zł), termomodernizacja sali wiejskiej w Otorowie (szacunkowy koszt to blisko 150 tys. zł), oświetlenie ulic w miejscowości Kępa (proponowane zadanie obejmuje ulice: Szafirową, Koralową, Diamentową, Szmaragdową, Rubinową, Perłową i Turkusową; szacunkowy koszt to 150 tys. zł) oraz zadanie pn. „Przyjazne boisko sportowe w Śmiłowie”. To ostatnie obejmuje zakup oraz montaż piłkochwytu i 2 kabin dla zawodników rezerwowych. Szacunkowy koszt zadania, to 30 tys. 625 zł.

Z kolei wśród zgłoszonych zadań miejskich znalazły się: budowa placu zabaw przy ulicy Felińskiego (szacunkowy koszt to 150 tys. zł), instalacja stacjonarnych stacji naprawy rowerów oraz drewnianych wiat rowerowych w miejscach najbardziej uczęszczanych przez rowerzystów (szacunkowy koszt to 72 tys. zł) oraz projekt pn. „Ratujemy życie”. Jego celem jest instalacja defibrylatorów w: bibliotece miejskiej, Szamotulskim Ośrodku Kultury, hotelu „Maraton” lub na terenie krytej pływalni oraz w Zespole Szkół nr 1. Koszt realizacji zadania oszacowano na nieco ponad 34 tys. zł.

Głosowanie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, 8 października i potrwa do niedzieli, 20 października. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi zaś 31 października. Głosowanie będzie się odbywać za pośrednictwem wspomnianej platformy szamotuly.budzet-obywatelski.org

Łącznie, do rozdysponowania jest pół miliona złotych, przy czym na projekty miejskie przeznaczona zostanie kwota 300 tys. zł, a na projekty wiejskie – 200 tys. zł.

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości