Skawina. Budżet obywatelski przeszedł przez sito weryfikacji

  • Dziennik Polski
Po urzędniczych weryfikacjach z 13 projektów zgłoszonych przez mieszkańców dwa dostały pozytywne oceny. Co z pozostałymi? Samorządowcy mówią, że jeszcze nic straconego. Są szanse na uzupełnienia, poprawki dokumentów.

Barbara Ciryt

Publikacja listy zweryfikowanych zadań budżetu obywatelskiego w gminie Skawina była kilka razy odkładana. A gdy ogłoszono listę okazało się, że zawiera dwa punkty. Tylko dwa zadania z 13 zgłoszonych zakwalifikowały się do realizacji.

Jedno z tych zadań to modernizacja boiska obok szkoły w Krzęcinie. Z inicjatywą remontu wyszli rodzice nauczyciele i dyrekcja placówki. Wskazali, że asfaltowa nawierzchnia boiska jest już w złym stanie. Podkreślili, że z obiektu korzystają podczas lekcji w-f uczniowie z: Krzęcina, Gołuchowic, Grabia i Polanki Hallera, a popołudniami mieszkańcy, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Zadanie wyceniono na 99 tys. 987 zł.

Pozytywna jest też ocena zakupu i montażu 36 oczyszczaczy powietrza do gminnych szkół i przedszkoli. Projekt zgłosiła osoba prywatna, ale pomysłodawcami byli przedstawiciele Skawińskiego Alarmu Smogowego. Chcą w ten sposób zadbać o ograniczenie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie dzieci. Projekt szacują na 95,4 tys. zł.

Do kolejnych zadań urzędnicy dopisali listę uwag. - Weryfikacja merytoryczna była szczegółowa. Przy wielu projektach pojawiły się wątpliwości. Jednak jest szansa na uzupełnienie braków - mówi Norbert Rzepisko, wiceburmistrz Skawiny nadzorujący prace przy budżecie obywatelskim.

Zaznacza, że urzędnicy analizowali dokładnie projekty, bo przy wcześniejszych edycjach budżetu okazywało się, że przeznaczonych na niego pieniędzy nie wystarczało.

- Zadania były droższe niż wskazywano i szukaliśmy dodatkowych pieniędzy. Dlatego uczulamy wnioskodawców, że lepiej przeszacować projekt, niż obniżyć wartość po to, by zmieścić się w kwocie 100 tys. zł, bo regulamin mówi, że tyle maksymalnie możemy przeznaczyć na jedno zadanie - mówi wiceburmistrz.

W gminie Skawina budżet obywatelski jest realizowany od 2015 r. To trzecia edycja. Samorządowcy założyli, że na realizację wydadzą 600 tys. zł. Budżet obywatelski jest sposobem na oddanie części władzy mieszkańcom, którzy mogą zdecydować, jakie inwestycje powinny być wykonane i zgłosić swoje propozycje, a potem w głosowaniu wybierać najbardziej przydatne.

- Zaraz po ogłoszeniu wyników weryfikacji zadania napisaliśmy na gminnym facebooku, że projektów nie odrzuciliśmy, są do poprawy i pomożemy w ich uzupełnieniu. W tym celu kontaktujemy się z wnioskodawcami. To dlatego, że nie jest naszym celem kwestionowanie tych propozycji, ale dopracowanie tak, żeby przy realizacji nie było problemów - mówi Tomasz Stawowy, kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury w skawińskim urzędzie.

Czas na odwołania od negatywnych decyzji wnioskodawcy mieli do 17 listopada. Wśród projektów, które będą ponownie oceniane jest budowa wielofunkcyjnego boiska do gier plażowych.

Z tym wiążą się badanie gruntu, pomiary geodezyjne, niwelacja, budowa boiska, ogrodzenia i montaż sprzętu. Inwestycja została oszacowana na 60 tys. zł, a urzędnicy twierdzą, że jest niedoszacowana, że wzięto pod uwagę zbyt mały teren pod ten obiekt.

Kolejne zadanie to regeneracja murawy na boisku w Rzozowie za ponad 99 tys. zł. Tu urzędnicy wskazali na konieczność wystąpienia o pozwolenie na budowę, co nie pozwoli na wykonanie całości zadania w przyszłym roku.

Remont wnętrza Domu Ludowego w Woli Radziszowskiej to trzeci z negatywnie ocenionych wniosków, szacowany na 100 tys. zł. Urzędnicy wskazują, że prace wiążą się z przebudową instalacji elektrycznej, a co za tym idzie zwiększenia przydziału mocy i większego nakładu finansowego.

Budowa siłowni zewnętrznej w Radziszowie, szacowana na 100 tys. zł jest negatywnie oceniona, bo urzędnicy wskazują podobne przedsięwzięcie zaplanowane w innym miejscu tej wioski, na obszarze objętym rewitalizacją.

Kolejne zadanie to wykonanie oznakowania poziomego na drogach, chodnikach, przejściach dla pieszych, co wnioskodawcy oszacowali na niespełna 27 tys. zł. A urzędnicy chcą doprecyzować zakres tych prac.

Wspólny projekt złożyli przedstawiciele Facimiecha, Kopanki, Pozowic i Ochodzy wnioskując o zakup wyposażenia do obiektów komunalnych za 100 tys. zł. Jednak po ocenie okazało się, że część zadań nie wpisuje się w założenia budżetu obywatelskiego.

Mieszkańcy Jaśkowic proszą o budowę oświetlenia ulicznego i zakup namiotu, co urzędnicy uznali, za dwa rozbieżne zadania. A mieszkańcom Wielkich Dróg wnioskującym o budowę siłowni zewnętrznej zwracają uwagę, że taki obiekt może powstać w ramach rewitalizacji, nie ma potrzeby go powielać.

Wniosek o budowę nowoczesnego boiska przy szkole nr 4 w Skawinie spotkał się z wątpliwością, czy będzie ono ogólnodostępne. Natomiast przy wniosku o przebudowę linii energetycznej przy boisku PKS Millenium urzędnicy wpisali brak warunków przebudowy sieci, od których zależy koszt prac.

Prośba o plac zabaw i doposażenie boiska w Borku Szlacheckim wiąże się z planowaną rewitalizacją i obawą powielania inwestycji. A ostatnie z zadań wspólnie zgłosiły osiedla skawińskie: os. Bukowskie wnioskuje o nową nawierzchnię na parkingu; a os. Ogrody o zabezpieczenie terenu rekreacyjnego. Urzędnicy wskazują niedoszacowanie zadań, bo nie uwzględniono kosztów dokumentacji technicznych.

Jak zapowiadają pracownicy skawińskiego magistratu z początkiem przyszłego tygodnia odwołania i uzupełnienia będą analizowane. I po kilku dniach zostanie ogłoszona nowa lista zweryfikowanych projektów. - Każdy z przedstawionych projektów może jeszcze „wrócić do gry” - przekonuje Stawowy.

WIDEO: "Magnes. Kultura Gazura" (odc. 26)

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości