Budżet obywatelski w Skawinie integruje ludzi. Głosowanie trwa do niedzieli

 • Dziennik Polski
Trwa głosowanie na propozycje zadań, które mieszkańcy zgłosili budżetu do obywatelskiego. Na oddanie głosu zostały trzy dni. Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat może to zrobić do północy 17 grudnia.

Barbara Ciryt

W budżecie obywatelskim Skawiny po poprawkach i korektach i do głosowania dopuszczono 13 projektów. Jednak przypomnijmy, że początkowo po pierwszej weryfikacji z 13 propozycji złożonych przez mieszkańców tylko dwa projekty zostały zweryfikowane pozytywnie.

- Na wykonanie projektów zaproponowanych przez mieszkańców mamy 600 tys. zł w budżecie obywatelskim. Każdy projekt może mieć maksymalnie wartość 100 tys. zł. Więc najprawdopodobniej zostanie wybranych sześć projektów, które uzyskają największą liczbę głosów - mówi Tomasz Stawowy, kierownik, Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury w Urzędzie miasta i Gminy Skawina.

Jednak jeśli zadania, które wygrają będą mniej kosztowne i nie wyczerpią całej puli pieniędzy, to kolejne zadania (według ilości głosów) zostaną włączone do realizacji.

- Będzie to tym bardziej możliwe, jeśli zgłaszający projekty na pokrycie części kosztów swojego projektu znajdą dodatkowe źródło finansowania, np. pieniądze od sponsorów lub z puli, którą dysponują sołectwa i osiedla - podpowiada wnioskodawcom Stawowy.

Urzędnicy gminni cieszą się, że budżet obywatelski integruje społeczność lokalną. Mieszkańcy niektórych osiedli i miejscowości składali wspólny wniosek, a teraz współpracują przy promowaniu tych projektów, żeby uzyskać jak najwięcej głosów.

Wspólne projekty przygotowali choćby mieszkańcy Jaś-kowic i Wielkich Dróg. Wniosek złożył Józef Tomczyk, sołtys Jaśkowic.

- Zadania mamy różne: w Jaśkowicach budowa oświetlenia na 400-metrowym odcinku drogi w części wioski, w której wieczorami nie sposób przejść, bo jest tak ciemno. Natomiast w Wielkich Drogach staramy się o budowę siłowni zewnętrznej - mówi Tomczyk.

- Jako małe wioski nie mielibyśmy dużych szans na przebicie, nawet gdyby wszyscy uprawnieni zaangażowali się do udziału w głosowaniu. Wspólne działanie daje nam większe możliwości - dodaje.

Natomiast mieszkańcy Rzozowa postanowili zewrzeć szyki po to, żeby wesprzeć sportowców. Chodzi o zgłoszony przez nich do budżetu obywatelskiego projekt wymiany murawy na boisku sportowym w centrum wioski.

- Rada Sołecka wspólnie ze strażą pożarną i Ludowym Klubem Sportowym Rzozowia zdecydowały, żeby w tym roku wszyscy skupili się na pomocy klubowi sportowemu. Jest wiele zadań do wykonania, ale uznaliśmy, że z boiska korzystają nie tylko ci, którzy grają w piłkę, ale jest to też miejsce rekreacji organizacji imprez. Dlatego wszyscy we współpracy ze szkołą i parafią promujemy projekt zgłoszony przez Dariusza Barcika, prezesa LKS - mówi Grzegorz Klimas, sołtys Rzozowa.

Głosować można w 17 punktach w całej gminie i w internecie na stronie: wspóldecydujemy.pl.

Zgłoszone projekty:

 • Nr 1: Podniesienie funkcjonalności i poziomu bezpieczeństwa boiska PKS Milenium
 • Nr 2: Nowoczesny plac zabaw i doposażenie boiska
 • Nr 3: Wzmocnienie potencjału społecznego miejscowości: Facimiech, Kopanka, Pozowice, Ochodza
 • Nr 4: Nowe Bezpieczne boisko: Gołuchowice, Grabie, Krzęcin, Polanka Hallera
 • Nr 5: Nowoczesne boisko sportowe przy S Pnr 4
 • Nr 6: Bezpieczne osiedla dla mieszkańców - Bukowskie i Ogrody RAZEM
 • Nr 7: Budowa wielofunkcyjnego boiska do gier plażowych
 • Nr 8: Rekreacja w Radziszowie - siłownia zewnętrzna
 • Nr 9: AUTO STOP! Oznaczenie i odnowienie znaków poziomych na jezdniach.
 • Nr 10: Modernizacja budynku Domu Ludowego w Woli Radziszowskiej
 • Nr 11: Oświetlenie uliczne - Jaśkowice, siłownia plenerowa - Wielkie Drogi
 • Nr 12: Regeneracja murawy boiska sportowego w centrum Rzozowa
 • Nr 13: Czyste powietrze w publicznych przedszkolach i szkołach.

WIDEO: Barometr Bartusia, odc. 15. Dragon Poland

Autor: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Nasze Miasto

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości