Resko: Zgłoś swój pomysł do realizacji w budżecie obywatelskim

  • Głos Szczeciński
Od 1 czerwca ruszyła możliwość zgłoszeń propozycji w budżecie obywatelskim w Resku. Zasady nieco się zmieniły.

Anna Folkman

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu gminy zgłaszając projekty, a potem oddając na nie swój głos.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców Reska w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.

W składaniu propozycji zadań oraz głosowaniu nad wyborem zadania do realizacji, mogą brać udział wszyscy stali mieszkańcy miasta Reska, którzy ukończyli co najmniej 18 rok życia.

W tej edycji uznano, że najlepiej będzie, kiedy zgłaszać propozycje i głosować będą osoby pełnoletnie. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego odbywa się w formie pisemnej - w 2018 roku będzie to trwało od 1 czerwca do 31 lipca na formularzu zgłoszeniowym. 1 sierpnia zbierze się specjalna komisja, która zweryfikuje wnioski z propozycjami. Powołanie komisji jest innowacją tegorocznej edycji BO. Po raz pierwszy osoby, których propozycje zostały odrzucone, w ciągu trzech dni będą też mogły odwołać się do owej komisji. Głosowanie nad zadaniami odbędzie się od 2 sierpnia do 5 września. Wyniki poznamy 10 września. Szczegóły na resko.pl

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości