Resko: Konserwator wyraził zgodę. Tu stanie muszla koncertowa

  • Głos Szczeciński
Muszla koncertowa w Resku jest już w fazie uzgodnień. Proces nie jest łatwy, bo teren pod nią jest chroniony. Trwają rozmowy nad wyglądem przyszłej muszli koncertowej.

Anna Folkman

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu gminy zgłaszając projekty, a potem oddając na nie swój głos. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców Reska w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. W składaniu propozycji zadań oraz głosowaniu nad wyborem zadania do realizacji, mogą brać udział wszyscy stali mieszkańcy miasta Reska, którzy w dniu głosowania ukończyli co najmniej 16 rok życia. W pierwszej edycji BO w Resku nad zadaniami głosowano od 6 lipca do 30 sierpnia a ogłoszenie wyników nastąpiło 5 września. Mieszkańcy zgłosili 12 zadań. Zadanie, które uzyskało największe poparcie mieszkańców (najwięcej głosów - 19) to „Mała muszla koncertowa” w parku miejskim obok górki, zostanie zaplanowane do realizacji w projekcie budżetu Gminy Resko na 2018 rok.

- Teren , na którym zlokalizowana jest górka oraz plac zabaw w parku, znajduje się pod ochroną Konserwatora Zabytków - informuje Danuta Mielcarek z Urzędu Miejskiego w Resku. - Wszystkie czynności wykonywane w tym obrębie, muszą być uzgadniane i uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. W Urzędzie Miejskim w Resku i dalej w parku, odbyło się spotkanie z konserwatorem. Ten pozytywnie zaopiniował miejsce lokalizacji muszli tj. miejsce, w którym ustawiana jest scena. Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie rodzaju i wyglądu muszli. Po otrzymaniu uzgodnień zostanie zlecone wykonanie projektu muszli.

W tym roku również będzie edycja BO i zostanie przeprowadzona na podobnych zasadach co poprzednia.

Zobacz też:

Zbliża się Wielkanoc!

Wielkanocne ozdoby na świąteczny stół

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości