Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej

Autor pomysłu:
Władysław Kolatorski
Status:
realizowany
Szacowany koszt:
295 000 zł
Lokalizacja:
Radzymin
Poparcie pomysłu: 3

1. Miejsce realizacji projektu zadania

Planowane działania będą realizowane we wszystkich szkołach w naszej gminie. Głównym miejscem realizacji zadań będzie Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, a także inne szkoły w Gminie Radzymin.

2. Skrócony opis projektu zadania

Kultywowanie, utrwalanie i upowszechnianie tradycji historycznej oraz rozwój świadomości narodowej związanej z Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym. Edukacja historyczna służąca budowaniu lokalnej tożsamości. Aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży poprzez pobudzanie i wspieranie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Opis projektu zadania

Szybki rozwój struktur Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK , który w pewnym sensie stał się znakiem rozpoznawczym naszego miasta sprawia, że musimy poszerzyć (wzbogacić) ofertę przedsięwzięć, które chcemy zaproponować naszym uczniom. Działania prowadzone są wielokierunkowo i obejmują wiele zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym, wychowawczym, a także promocyjnym, artystycznym oraz wydawniczym. Priorytetem w działalności naszego Klubu w 2018 roku będzie aktywne włączenie się w różne przedsięwzięcia organizacyjne związane z 100. rocznicą odzyskana przez Polskę Niepodległości (działania na szczeblu gminnym i powiatowym). Wiele prac związanych z funkcjonowaniem Klubu wykonujemy we własnym zakresie lub z pomocą rodziców i życzliwych nam osób, starając się minimalizować wszelkie koszty.

Zadania Międzyszkolnego Klubu im. AK w 2018 r.

1. Wyjazdy uczniów i opiekunów na uroczystości patriotyczne do innych miejscowości, np.: rocznice Powstania Warszawskiego, Polskiego Państwa Podziemnego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznice upamiętniające Żołnierzy AK spod znaku „Rajskiego Ptaka”.

2. Spotkania z kombatantami (Żołnierzami AK i Związku Łagierników), zaproszonymi gośćmi, np. historykami oraz przedstawicielami stowarzyszeń propagujących historię najnowszą Polski.

3. Wyjazdy do muzeów, spotkania autorskie, na konferencje (np. w Sejmie RP), wystawy, pikniki historyczne, wyjazdy związane z pracami poszukiwawczymi (wolontariatem) w ramach Programu Edukacyjnego „Łączka”.

4. Przygotowanie i prezentacja programów artystycznych, np. obchody związane 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz rocznicą utworzenia radzymińskich struktur Armii Krajowej Obwód „Rajski Ptak”.

5. Opracowanie materiałów promocyjnych: koszulki, znaczki, foldery i inne pamiątki dotyczące Klubu im. AK, które wręczane są zaproszonym gościom oraz podczas wyjazdów na uroczystości do innych miejscowości.

6. Nagranie i wydanie teledysków z utworami patriotycznymi w wykonaniu uczniów z Radzymina (trzy teledyski).

7. Zorganizowanie przynajmniej dwóch wycieczek w ciągu roku, które przyczynią się do integracji uczniów ze wszystkich szkół w Gminie Radzymin, np. wycieczka „Śladami radzymińskich Żołnierzy AK”, wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego lub wyjazd „Szlakiem Ponurego” w Góry Świętokrzyskie.

8. Przejazd i pobyt na imprezach sportowych mających wymiar patriotyczny – np. Bieg im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Zlot Ogólnopolski w Augustowie z okazji „Rocznicy Obławy Augustowskiej”.

9. Zorganizowanie wspólnych spotkań i przedsięwzięć z innymi Klubami Historycznymi im. AK działającymi w Polsce.

10. Bieżącą działalnością Klubu (np. opłata strony internetowej, zakup wiązanek i zniczy na uroczystości patriotyczne, zorganizowanie wspólnego ogniska lub wycieczki rowerowej w okolicach Radzymina „Szlakiem Polski Walczącej”).
5. Uzasadnienie oraz beneficjenci zadania

Głównym celem działalności naszego Klubu Międzyszkolnego skupiającego już ponad 530 uczniów z 11 szkół w Gminie Radzymin jest inicjowanie i przeprowadzanie różnych przedsięwzięć organizacyjnych służących aktywizacji młodzieży na gruncie wspólnej tradycji narodowej, rozwijanie zainteresowania historią najnowszą Polski i własnego regionu, uczenie szacunku dla historycznie usankcjonowanych wartości, a także integracja dzieci i młodzieży z całej Gminy Radzymin. Klub funkcjonuje przy szkołach, a głównym celem podejmowanych przedsięwzięć jest upowszechnianie i przekazywanie uczniom wiedzy o losach Żołnierzy AK oraz „Żołnierzy Wyklętych”. Równie ważne jest także krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej. Pozwala to na wychowanie młodzieży w Gminie Radzymin na historycznie usankcjonowanych wartościach. Chcąc zaktywizować dzieci i młodzież z naszej gminy chcemy zaproponować ciekawy i urozmaicony program działań edukacyjnych i wychowawczych służących patriotycznemu wychowaniu uczniów i propagowanie etosu "Polaka Patrioty". Należy nadmienić, że zadania i przedsięwzięcia organizacyjne uwzględniają uczniów na różnym poziomie kształcenia: szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, szkoły zawodowe i średnie.

Klub służy głównie dzieciom i młodzieży. Zachęcamy także do współpracy inne osoby i instytucje, którym bliskie są ideały, o które walczyli żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami.

Uważamy, że Klub Międzyszkolny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej dobrze służy lokalnej społeczności i stał się poprzez oddziaływanie współczesnych mediów społecznościowych - swoistym „ambasadorem” Gminy Radzymin na forum regionalnym, a także ogólnopolskim.

Ponad 500 uczniów i członków Zarządu Klubu. W niektóre zadania angażuje się kilka lub kilkadziesiąt osób, a w inne kilkaset ( np. w ostatniej wycieczce do Palmir uczestniczyło ponad 260 osób uczniów i nauczycieli).

Trudno precyzyjnie oszacować liczbę godzin – wydaje się, że suma pracy wszystkich uczestników nad realizacją poszczególnych zadań przekracza często 100 i więcej godzin.

Ok.20-25 zajęć, spotkań, wyjazdów, akademii, uroczystości patriotycznych, itp.
4. Uzasadnienie dostępności obiektu/lokalu:

Budynki szkolne w Gminie Radzymin, hala Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie.
5. Szacunkowe koszty zadania

29500 PLN
Koszt zadania po weryfikacji
29500 PLN
Typ pomysłu:
edukacja
Dla kogo:
dzieci, szkoła, uczniowie

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Radzymin

Lokalizacja: plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin Telefon 22 667 67 67

Dodając komentarze korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane wypowiedzi są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku (Link do https://www.facebook.com/policies)

Widzisz problem?

Jeśli realizacja tego pomysłu budzi Twoje wątpliwości