Budżet obywatelski w Przasnyszu. Które projekty wygrały?

  • Tygodnik Ostrołęcki
Większość mieszkańców Przasnysza wybrała tradycyjny sposób głosowania. Wpłynęło 1116 kart do głosowania, z czego ważnych było 913. Elektronicznie zagłosowało 317 mieszkańców, oddali 284 ważnych głosów.

Małgorzata Jabłońska

Podczas drugiej edycji budżetu obywatelskiego oddano w sumie 1433 głosów ważnych. Frekwencja, zapewne z powodu słabej promocji akcji, okazała się znacznie niższa od ubiegłorocznej. W 2015 roku głosowało bowiem 2117 osób.
Projekty wybrane przez mieszkańców burmistrz Przasnysza umieści w projekcie budżetu miasta na 2017 rok.
W 2016 r. na budżet partycypacyjny zarezerwowano kwotę 300.000 zł. Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu opiewają na sumę 298.450 zł.
Oddano 236 nieważnych głosów, oto przyczyny:
Brak podpisanego oświadczenia o zamieszkaniu na terenie miasta Przasnysz lub przebywaniu na terenie Przasnysza z zamiarem stałego pobytu i/lub zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Brak danych kontaktowych (imienia, nazwiska i/lub adresu (ulica i numer mieszkania).
Błędny pesel lub jego brak.
Przekroczona kwota 300 tysięcy złotych.
Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich.
Dwukrotnie oddany głos.
Osoby podające adres zamieszkania poza Przasnyszem.

Bezrobocie wzrosło przez epidemię koronawirusa

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości