Świetlica osiedlowa dla mieszkańców

Autor pomysłu:
Status:
realizowany
Szacowany koszt:
62 000 zł
Lokalizacja:
Pruszków, Malichy
Poparcie pomysłu: 0
W ramach projektu „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców” zakładamy kontunuowanie i rozwój projektów złożonych w dwóch poprzednich edycjach BO : „Inkubator świetlicy osiedlowej dla mieszkańców” oraz „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców”. Sukces w realizacji tych projektów, frekwencja i zapał mieszkańców w inspirowaniu oraz uczestniczeniu w podejmowanych przedsięwzięciach, świadczą o ogromnej społecznej trafności tego pomysłów i potrzebie jego kontynuacji.

Tegoroczny projekt ma te same założenia i cele, co dwa poprzednie. Zapewnienie warunków do społecznej i kulturalnej integracji mieszkańców dzielnicy Malichy poprzez umożliwienie rozwinięcia szeregu zgłaszanych przez mieszkańców inicjatyw społeczno-kulturalnych. Osiedle Malichy, jako jedyne na terenie miasta Pruszkowa, nadal nie posiada żadnej placówki kulturalnej lub oświatowej, w której mogły by być organizowane spotkania mieszkańców o wspomnianym charakterze.

Działalność świetlicy, silniejsza integracja lokalna i poczucie społecznych związków wśród mieszkańców powoduje ich coraz większą aktywność w zgłaszaniu inicjatyw dotyczących potrzeby wspólnych, sąsiedzkich spotkań, rozwijania zainteresowań i świadomości obywatelskiej.

Wychodząc tym potrzebom naprzeciw w roku 2019 zostanie zorganizowane w sumie co najmniej 96 spotkań dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych i formach zainteresowań (średnio min. 8 spotkań miesięcznie). Spotkania będą miały charakter integracyjno-edukacyjny, w tym spotkania problemowe, kluby zainteresowań, zajęcia rekreacyjne, prelekcje, warsztaty, wykłady, szkolenia a także sąsiedzko-integracyjne spotkania „Lokalne problemy przy ciastku, herbacie i kawie”. W realizowanym obecnie projekcie prężnie działa Klub Seniora, odbywają zajęcia plastyczne, gimnastyka dla Pań oraz Klub Gier. Niniejszy projekt ma na celu zapewnienie finansowania na wynajmowanie pomieszczeń na spotkania w dostępnych lokalizacjach na terenie osiedla z jednoczesną możliwością wykorzystania na zajęcia rekreacyjno-ruchowe osiedlowego boiska przy ul. Spacerowej.

Projekt zakłada dalszą aktywizację i integrację „mieszkańców przez mieszkańców” i opiera się przede wszystkim o zgłaszaną już do tej pory Stowarzyszeniu Mieszkańców społeczną aktywność mieszkańców chętnych do rozwinięcia i prowadzenia różnorodnych form aktywności. Jedynie do spotkań o charakterze zajęć specjalistycznych będzie niezbędne angażowanie specjalistów za wynagrodzenie – absolutna większość spotkań/zajęć będzie prowadzona społecznie przez zainteresowanych mieszkańców. Realizacja projektu ma stworzyć społeczne podstawy do uruchomienia w Malichach świetlicy/klubu osiedlowego w obiekcie docelowo planowanym do realizacji przez władze miejskie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Osiedle Malichy, jako jedyne na terenie miasta Pruszkowa, nie posiada żadnej placówki kulturalnej lub oświatowej, w której mogły by być organizowane spotkania mieszkańców o charakterze społeczno-kulturalno-integracyjnym. Jednocześnie coraz silniejsza integracja lokalna i poczucie społecznych związków wśród mieszkańców powoduje ich coraz większą aktywność w zgłaszaniu inicjatyw dotyczących potrzeby wspólnych, sąsiedzkich spotkań, rozwijania zainteresowań i integracji obywatelskiej. Zrealizowane w ramach I i II edycji Budżetu Obywatelskiego projekty „Inkubator świetlicy osiedlowej dla mieszkańców” oraz „Świetlica osiedlowa dla Mieszkańców” spotkały się ogromnym odzewem społecznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Malich. Kontynuacja tego przedsięwzięcia w III edycji BO 2018/2019 w formie składanego obecnie projektu pn. „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców” pozwoli na kontynuowanie społecznie bardzo potrzebnego i oczekiwanego przez mieszkańców działania, a w konsekwencji na dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w dzielnicy Malichy.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Wszyscy, bez względu na wiek, mieszkańcy Pruszkowa, a szczególnie dzielnicy Malichy, a także sąsiedniej dzielnicy Tworki.
Typ pomysłu:
relaks w mieście
Dla kogo:
mieszkańcy całego miasta / całej gminy, mieszkańcy dzielnicy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Pruszkowie

Lokalizacja: ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków Telefon 22 735 88 88

Dodając komentarze korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane wypowiedzi są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku (Link do https://www.facebook.com/policies)

Widzisz problem?

Jeśli realizacja tego pomysłu budzi Twoje wątpliwości