Budżet Obywatelski Opola 2020. Mieszkańcy zgłosili ponad sto wniosków

 • Nowa Trybuna Opolska
To szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Opola. W puli jest do podziału 5,2 mln złotych. Wpłynęło 110 propozycji. Teraz urzędnicy będą oceniać poprawność wniosków. Głosowanie odbędzie się w październiku.

Piotr Guzik

Nabór propozycji do BO 2020 trwał od końca lipca do 19 sierpnia. Wniosek mógł zgłosić każdy mieszkaniec Opola. Osoby niepełnoletnie musiały mieć tylko zgodę opiekuna prawnego. Z naboru wyłączone były organizacje pozarządowe oraz instytucje.

Nabór prowadzono w dwóch kategoriach. Pierwsza dotyczyła zadań ogólnomiejskich. Zgłoszono 52 takie propozycje. Na ich realizację przewidziano milion złotych.

Druga kategoria dotyczy zadań dzielnicowych. W tym przypadku wpłynęło 58 propozycji z 13 rejonów miasta. Nabór odbywał się bowiem według nowego podziału Opola na dzielnice – określane przez ratusz „rejonami” - w ramach którego jednostki peryferyjne połączono w większe podmioty.

Tutaj do rozdysponowania jest suma 4,2 mln złotych. Przy czym każda z jednostek ma inną pulę pieniędzy do wydania.

Kwoty do dyspozycji poszczególnych rejonów oraz ilość zgłoszonych wniosków jest następująca:

 • Rejon I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) – 500 tys. zł - cztery wnioski
 • Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – 290 tys. zł - dwa wnioski
 • Rejon III (Chabry) - 130 tys. zł - zero wniosków
 • Rejon IV (Armii Krajowej) – 220 tys. zł - sześć wniosków
 • Rejon V (Gosławice, Malinka) - 380 tys. zł - pięć wniosków
 • Rejon VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) - 510 tys. zł - cztery wnioski
 • Rejon VII(Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – 460 tys. zł - cztery wnioski
 • Rejon VIII (Śródmieście) – 250 tys. zł - sześć wniosków
 • Rejon IX (Stare Miasto) - 150 tys. zł - osiem wniosków
 • Rejon X (Nadodrze) - 110 tys. zł - trzy wnioski
 • Rejon XI (Zaodrze) - 180 000 zł - osiem wniosków
 • Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – 570 000 zł - pięć wniosków
 • Rejon XIII (Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) - 450 tys. zł - trzy wnioski

Większość, bo 90 projektów, dotyczy inwestycji. Najwięcej, bo 22, jest związanych z budową chodników, dróg i ścieżek rowerowych.

Następne na liście są tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura (18 wniosków), a potem tereny zielone i nasadzenia oraz projekty zakwalifikowane jako „inne” (po 11).

20 wniosków obejmuje zadania przewidujące organizację różnych wydarzeń i projektów. Blisko połowa z nich – konkretnie dziewięć – związanych jest ze sportem.

Do drugiej połowy września potrwa ocena i weryfikacja wszystkich projektów. Publikacja projektów ocenionych zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, odbędzie się 25 września. Potem autorzy tych drugich będą mieli tydzień na odwołanie.

Kolejny tydzień zajmie ocena odwołań. Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Opola na 2020 będzie przedstawiona 16 października.

Głosowanie ruszy 18 października i potrwa do 28 października. Ogłoszenie wyników zaplanowano na początek listopada.

Tym jeździ głowa państwa. Zobacz pojazdy prezydenta

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości