Będą butelkomaty i większe kąpielisko Bolko. Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego 2020

  • Nowa Trybuna Opolska
W poniedziałek po południu poznaliśmy zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Co wybrali opolanie?

Miłosz Bogdanowicz

Do podziału na projekty ogólnomiejskie był 1 mln zł. Projekty dzielnicowe pochłoną aż 4,2 mln zł.

Aby dana inicjatywa zgłoszona przez mieszkańców mogła zostać zrealizowana, niezbędne było uzyskanie poparcia na poziomie co najmniej 500 głosujących, albo 10% liczby mieszkańców danego rejonu miasta.

W rejonie I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) wygrał projekt aranżacji wnętrz sufitu akustycznego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną.

Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) wybrał Opolski Ogród Dendrologiczny.

W rejonie III, obejmującym Chabry, nie zgłoszono projektów.

W rejonie IV, na osiedlu Armii Krajowej, zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Stefana Grota-Roweckiego.

Rejon V (Gosławice i Malinka) zyska dofinansowanie dla OSP Gosławice na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego do działań w trudno dostępnym terenie.

Mieszkańcy rejonu VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka oraz Malina) wybrali ogólnodostępne zajęcia piłkarskie, rejonu VII - czyli Groszowic, Grotowic i Nowej Wsi Królewskiej - chcą powiększenia kąpieliska Bolko.

W rejonie VIII, czyli w Śródmieściu, zrewitalizowany zostanie plac przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową.

1500 głosów (najwięcej z projektów dzielnicowych) zdobyły zielone przystanki, które mają stanąć na Starym Mieście, w rejonie IX.

W Nadodrzu (rejon X) nie wskazano zwycięskiego projektu, żaden ze zgłoszonych nie osiągnął bowiem wymaganego minimalnego progu poparcia.

Na Zaodrzu (w rejonie XI) wygrał projekt "Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze".

Zielone będą też dzielnice rejonu XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice i Wrzoski - dzięki nasadzeniu drzew i krzewów. W tym rejonie wygrał także projekt, dzięki któremu Pałacowy Park w Sławicach zyska zadaszoną scenę, dwie wiaty i miejsca do grillowania. Mieszkańcy chcieli także defibrylatora zewnętrznego i modernizacji pomieszczenia kuchni w OSP Sławice.

Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś (rejon XIII) zyskają doposażenie remizy i nowy sprzęt dla OSP Szczepanowice. Na ulicy Wróblewskiego zostanie wymieniony chodnik i zorganizowana będzie Parada Orkiestr Dętych.

Wśród zadań ogólnomiejskich najlepsze okazały się butelkomaty przyjmujące opakowania zwrotne - butelki oraz puszki.

Niewykorzystane pieniądze, które pozostały po głosowaniu, zostaną rozdysponowane po konsultacji prezydenta miasta z zespołem ds. Budżetu Obywatelskiego. Łącznie będzie to 1,1 mln złotych.

Czytaj także

Nowe objawy koronawirusa

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości