O nas

Nasze wartości to: bliskość, rzetelność, użyteczność. Jesteśmy blisko naszych odbiorców. W każdym regionie Polski przekazujemy im rzetelne informacje i dajemy użyteczne produkty, które poprawiają wygodę ich życia.

Funkcją Budżet Alertu jest jak dotarcie do Polek i Polaków z informacją o możliwości partycypacji, przedstawienie korzyści z uczestnictwa w tej formie życia w społeczności, wreszcie - poprzez przegląd i krytyczną ocenę wniosków projektów – bezpośredni wgląd w sposób sprawowania władzy przez władze samorządowe.