Budżet obywatelski w Niepołomicach. Trzeci milion do wzięcia

  • Dziennik Polski
Do budżetu obywatelskiego złożono 124 wnioski. Tak wielkie zainteresowanie projektem zrodziło plan zwiększenia puli BO

Jolanta Białek

Mieszkańcy gminy Niepołomice, gdzie budżet obywatelski realizowany jest już po raz trzeci, znów „złamali” ogólnopolską regułę, wedle której popularność tego projektu maleje wraz z upływem czasu. Do BO na lata 2017-2018 niepołomiczanie zgłosili podobną ilość wniosków jak podczas poprzednich edycji przedsięwzięcia (do pierwszego BO złożono 135 propozycji, do drugiego - 123).

- Niesłabnące zainteresowanie BO sprawiło, że przymierzamy się do wydzielenia w przyszłym roku także tzw. puli ogólnomiejskiej (obecnie każde osiedle i sołectwo ma do dyspozycji określoną kwotę, wyliczoną na podstawie liczby mieszkańców danego rejonu - red.), co pozwoli na realizację projektów, w których połączą siły mieszkańcy kilku miejscowości - zapowiada Marta Makowska, która koordynuje niepołomicki BO z ramienia Urzędu Miasta.

Zaznacza przy tym, że nowa pula nie będzie wyodrębniana w ramach miliona złotych, które mają obecnie do dyspozycji mieszkańcy. Na projekty ogólnogminne mają być zabezpieczone dodatkowe pieniądze. Na dziś jest mowa o kwocie rzędu 100 tys. zł.

W ramach III BO mieszkańcy chcą m.in.: budowy i modernizacji placów zabaw i obiektów sportowych, doposażenia placówek edukacyjnych, zakupu sprzętu dla OSP oraz poprawy bezpieczeństwa (od wykonania chodników, oświetlenia i monitoringu, po zakup defibrylatora czy elektrokardiografu). Mniej więcej połowa projektów to przedsięwzięcia tzw. prospołeczne. Dotyczą one organizacji m.in. zajęć dla dzieci i seniorów, warsztatów (od kursu carvingu, po „Wolne rodzicielstwo”), a także rozmaitych imprez i pikników.

Najwięcej wniosków - 20 - złożyło os. Śródmieście. Drugie pod tym względem jest os. Zakościele (18 projektów), a trzecia Wola Batorska (12).

Do wydania jest milion złotych, a łączna wartość wszystkich projektów sięga 1,8 mln zł. Podczas wakacji mieszkańcy będą mieli czas na promocję swoich przedsięwzięć, a powszechne głosowanie zaplanowano we wrześniu. Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do tego etapu BO zostanie podana w przyszłym tygodniu.

Warto się odwołać

Komisja weryfikująca propozycje zgłoszone do III BO, odrzuciła 10 wniosków. Powodem tego było głównie niewłaściwe wskazanie przez wnioskodawców miejsca (musi być to teren gminny), na którym ma być realizowane dane przedsięwzięcie. Marta Makowska mówi jednak, że większość odrzuconych projektów ma szansę na kwalifikację do powszechnego głosowania, po wprowadzeniu do wniosków korekt, na drodze odwołania. Dlatego czas składania odwołań wyznaczony pierwotnie na 20 czerwca, wydłużono do końca tego tygodnia.

Odwołanie należy wysłać listem na adres magistratu bądź złożyć je tam osobiście. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 12/250-94-48.

WIDEO: Mówimy po krakosku - odcinek 8. Czym jest ducka?

Autor: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Nasze Miasto

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości