Trzecia pula dla mieszkańców

  • Dziennik Polski
Wieliczka, Niepołomice. Gminy przygotowują się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W rejonie wielickim tegoroczny projekt będzie prowadzony według nowych reguł. Nowości nie zabraknie także w niepołomickim BO.

Jolanta Białek

Nowy regulamin Wielickiego Budżetu Obywatelskiego jest gotowy. Na dziś zapowiedziano rozpoczęcie społecznych konsultacji w sprawie tego dokumentu. Natomiast Niepołomice ruszają - także od dziś - z cyklem otwartych spotkań, podczas których omawiane będą różnego typu kwestie związane z budżetem obywatelskim. Takie debaty zaplanowano w mieście oraz wszystkich sołectwach.

Wieliczka. „Miękkie” projekty za 600 tys. zł

Wieliczka zrealizuje BO po raz trzeci. Projekt na 2017 rok będzie odmienny od tych z roku 2014 oraz edycji 2015-2016. Wtedy można było zgłaszać wyłącznie inwestycje, a teraz tylko tzw. miękkie projekty. W związku z tym zmniejszona została „obywatelska” pula pieniędzy - do 600 tys. zł (w poprzednich latach było to 1 mln zł i 1,5 mln zł).

Zmieniona formuła budżetu obywatelskiego ma zaangażować w projekt jeszcze więcej mieszkańców i grup społecznych niż było to dotychczas. Nowy regulamin wielickkiego BO opracowywano od początku tego roku. Teraz uwagi i wnioski do tego dokumentu mogą zgłaszać - poprzez internet oraz na dzienniku podawczym urzędu - mieszkańcy. - Społeczne konsultacje potrwają do 7 marca, w ich ramach zorganizujemy w Wieliczce także spotkanie podczas którego omówione zostaną wszystkie kwestie związane z tym projektem. Ostateczna wersja regulaminu powinna być gotowa jeszcze w marcu, a z początkiem kwietnia ogłosimy nabór wniosków do III Wielickiego Budżetu Obywatelskiego - zapowiada wiceburmistrz Wieliczki ds. społecznych Rafał Ślęczka.

Ta edycja BO ma być realizowana w cyklu rocznym. Można będzie zgłaszać „miękkie” projekty z 13 dziedzin, od ochrony przyrody i zdrowia, poprzez edukację, kulturę i turystykę, po promocję gminy i współpracę organizacji pozarządowych, a nawet - współdziałanie ze społecznościami innych państw.

Ustalono też górną granicę dla kosztów przedsięwzięć zgłaszanych do BO 2017. - Wartość jednego projektu nie może być wyższa niż 30 tys. zł, przy czym wydatki na tzw. twarde koszty np. zakup materiałów potrzebnych do realizacji danego przedsięwzięcia, można będzie przeznaczyć 10 proc. pozyskanej kwoty - wylicza Rafał Ślęczka.

Niepołomice. Milion złotych i platforma BO

Także Niepołomicki Budżet Obywatelski będzie już trzecim z kolei. W tej gminie projekt ten jest prowadzony w innym cyklu niż w Wieliczce: rok realizacji „obywatelskich” przedsięwzięć jest tu jednocześnie czasem składania wniosków do edycji BO na rok następny.

Obecnie rozpoczyna się realizacja projektów - zarówno „miękkich”, jak i inwestycyjnych - zgłoszonych do BO w 2016 roku. Trwają już m.in. remont świetlicy środowiskowej w Niepołomicach oraz warsztaty piwowarskie „Warzenie w męskim gronie”. Powstaje koncepcja dla przebudowy niepołomickiej harcówki, a w najbliższych miesiącach ogłoszone zostaną przetargi na budowę placów zabaw, siłowni plenerowych i wykonanie innych „obywatelskich” inwestycji.

Nabór wniosków do budżetu obywatelskiego 2017-2018 zostanie ogłoszony w kwietniu, ale nim to nastąpi odbędzie cykl debat społecznych dotyczących tego projektu. takie spotkania ruszą dzisiaj i potrwają do końca marca.

- Podczas tych spotkań będziemy konsultować z mieszkańcami m.in. zmiany w regula-mnie BO, ale przewidujemy tu tylko drobne poprawki. Dużą nowością będzie natomiast platforma informatyczna BO, którą chcemy uruchomić jeszcze w tym miesiącu. Na tym portalu można będzie m.in. składać wnioski do BO oraz obserwować proces ich weryfikacji - zapowiada Marta Makowska z Urzędu Miasta w Niepołomicach.

***

Luty i marzec to czas debat i konsultacji

Gmina Wieliczka. Konsultacje regulaminu BO na 2017 zaplanowano od 16 lutego do 7 marca. Projekt tego dokumentu ma być dostępny na www.wieliczka.eu. Uwagi i wnioski do regulaminu można składać na dzienniku podawczym magistratu, przesyłać pocztą (na adres Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka) lub e-mailem na adres magistrat@wieliczka.eu.

Gmina Niepołomice. Pierwsza debata z cyklu „Porozmawiajmy o BO” odbędzie się dziś w Suchorabie (godz. 17, w szkole podstawowej ), a kolejna - 20 lutego w siedzibie KS „Naprzód” w Ochmanowie (godz. 17). Takie spotkania potrwają do 30 marca. Harmonogram debat jest dostępny na www.niepolomice.eu.

Nowe stawki VAT. Co zdrożeje?

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości