Miechów. Ile zadań z dziesięciu wybiorą mieszkańcy?

  • Dziennik Polski
Dziesięć pomysłów rywalizuje o środki w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Głosowanie rozpoczęło się.

Aleksander Gąciarz

Finałowa dziesiątka została wybrana spośród 14 propozycji. Cztery inwestycje skreślono na etapie oceny formalnej i merytorycznej. Ze względów formalnych na liście nie znalazły się instalacja oświetlenia boisk sportowych przy SP nr 1 oraz rozbudowa parkingu na miejskim Rynku.

Z kolei z powodów merytorycznych odpadł remont niepublicznego żłobka oraz budowa ośrodka rekreacyjno-sportowego „Lasek”. W pierwszym przypadku na przeszkodzie stanął fakt, że żłobek znajduje się w budynku prywatnym. Z kolei ośrodek miałby być zlokalizowany na działkach prywatnych i Skarbu Państwa, a koszty jego powstania byłyby wyższe, niż kwota przeznaczona na budżet obywatelski.

Ostatecznie zatem mieszkańcy Miechowa mogą dokonać wyboru spośród dziesięciu propozycji. Na liście znalazły się budowa chodnika i progu zwalniającego przy SP nr 2, zakup mobilnego kosza do koszykówki dla Gimnazjum i SP nr 2, doposażenie boiska piłkarskiego przy SP nr 1 w przenośne bramki i kontenery (szatnia i magazyn) wraz z organizacją festynu sportowego, wydawnictwa i koncerty poświęcone historii miechowskiej sceny muzycznej, zajęcia wychowania patriotycznego i szkolenie z zakresu obronności w oparciu o strzelnicę LOK (miałaby zostać zmodernizowana), kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego, organizacja bezpłatnych dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy edukacyjnej, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na osiedlu XXX-lecia PRL, modernizacja nagłośnienia w sali widowiskowo-kinowej Domu Kultury, budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na ul. Słonecznej.

W tym ostatnim wypadku zadanie będzie mogło zostać zrealizowane jeżeli otrzyma odpowiednią liczbę głosów, a gmina uzyska prawo do dysponowania gruntem, który w tej chwili jest własnością Skarbu Państwa.

Na poszczególne propozycje można głosować od wczoraj do końca marca na portalu www.wspoldecydujemy.pl lub wrzucając głosy do urn w Urzędzie Gminy i Miasta, Bibliotece Publicznej i budynku krytej pływalni.

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości