W Małkini jest 150 tysięcy w budżecie obywatelskim

  • Tygodnik Ostrołęcki
Rusza Budżet Obywatelski Gminy Małkinia Górna. W sierpniu będzie można zgłaszać projekty.

red

W Małkini Górnej zapadła decyzja o utworzeniu budżetu obywatelskiego. To druga gmina w pow. ostrowskim, która się na to zdecydowała.

Budżet obywatelski finansowany jest z publicznych pieniędzy, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz część budżetu gminy. Mieszkańcy gminy mieć będą do dyspozycji 150 tys. złotych.

Z budżetu obywatelskiego można finansować inwestycje, które są zadaniami własnymi gminy. Propozycję projektu inwestycyjnego może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy.

Osoba zgłaszająca projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje zespół ds. budżetu obywatelskiego oceniający wniosek.

Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego można będzie zgłaszać od 1 do 31 sierpnia. Do 30 września roku zostanie ogłoszona lista projektów poddanych pod głosowanie. Głosowanie odbędzie się w dniach 2 - 15 października 2017.

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna na rok 2018 można znaleźć na stronie: https://malkinia.budzet-obywatelski.org/.

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości