Budżet obywatelski Lublina. Zakończyły się konsultacje. Jakie były uwagi?

  • Kurier Lubelski
Ratusz zapytał mieszkańców, jak zmienić budżet obywatelski Lublina. Było 15 uwag, ale pod dyskusję będą poddane cztery. Czy zostaną wzięte pod uwagę?

Sławomir Skomra

- Dyskusja nad regulaminem budżetu obywatelskiego jest niezwykle istotna. Po trzech latach funkcjonowania tego narzędzia w Lublinie mamy sporo doświadczeń. Ciesze się, że mieszkańcy chętnie uczestniczyli w tych konsultacjach i zgłosili swoje uwagi do proponowanych zmian. Zapewniam, że zapoznamy się ze wszystkimi opiniami, wnikliwie je przeanalizujemy i postaramy się wypracować najlepsze dla mieszkańców miasta rozwiązania – mówi podsumowując dyskusję o zmianach w budżecie obywatelskim Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W sumie podczas konsultacji ratusz otrzymał 15 uwag. Cztery z nich zostaną poddane pod dyskusję. Te propozycje to:

- Nowe progi finansowe projektów: dla małych 25 tys. - 300 tys. zł, a dla dużych do 800 tys. zł.

- Inny podział dostępnych pieniędzy. Na małe projekty 9 mln zł, a na duże 6 mln zł.

- 150 tys. zagwarantowane dla każdej z dzielnic na jeden projekt.

- Lepsze zabezpieczenie głosowania. Chodzi o to, by w systemie papierowym jedna osoba oddawała tylko jeden głos, tylko za siebie (nie ma możliwości zbierania kart poza oficjalnymi punktami głosowania i dostarczanie ich hurtowo. W praktyce jedna osoba przychodząca do punktu, odda jedną kartę do głosowania). W systemie elektronicznym chodzi o wprowadzenie elektronicznego systemu, który uniemożliwi zagłosowanie na inną osobę, której dane znamy. Weryfikacja ma się odbywać za pośrednictwem SMS lub adresu e-mail.

Lista odrzuconych

Wśród pomysłów odrzuconych są np. zmiana terminu głosowania na wrzesień, zakaz stawiania urn wyborczych w różnych miejscach (np. rady dzielnic) oraz czy skrócenie czasu głosowania papierowego.

Zielony Budżet

Ratusz jednocześnie informuje, że ostateczna liczba projektów złożonych w Zielonym Budżecie Obywatelskim wynosi 107. Okazało się, że wcześniej nie uwzględniono ośmiu propozycji, które były przygotowane, ale autorzy nie zdążyli ich dostarczyć na czas.

Urzędnicy uznali, że nie jest to powodem, dla którego te inicjatywy należy skreślić.

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości