Budżet obywatelski Lublina - nowa edycja i nowe zasady

  • Kurier Lubelski
15 marca ruszy nabór wniosków, które powalczą o pieniądze z puli budżetu obywatelskiego na 2019 r. Będą nowości np. wartość gwarantowanego projektu dla dzielnicy wzrośnie ze 150 do 175 tys. zł.

Artur Jurkowski

- Chcemy mieć poczucie sprawiedliwości, że środki trafią do najaktywniejszych środowisk - podkreślał Krzysztof Żuk prezydent Lublina.

We wtorek ratusz przedstawił zasady na jakich będzie funkcjonowała najnowsza edycja budżetu obywatelskiego.

- Nabór wniosków ruszy 15 marca i potrwa do 15 kwietnia - zapowiedział Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej UM Lublin.

Budżet obywatelski na 2019 r. będzie się kierował nowymi zasadami w porównaniu do tego na obecny rok.

Co się z zmieni? Zacznijmy od składania wniosków. Otworzona została furtka do składania wniosków tylko w wersji elektronicznej.

- A to oznacza, że nie będzie już konieczności drukowania wniosku elektronicznego i przynoszenia go do nas w formie papierowej - mówił Choroś.

Choć dla wnioskodawców o bardziej tradycyjnych przyzwyczajeniach pozostała możliwość składania pomysłów na papierowym formularzu.

Jeśli chodzi o same wnioski to zmieniła się kwota na tzw. projekty gwarantowane dla dzielnic. Po raz pierwszy pojawiły się one w edycji na 2018 r. Wówczas wartość wniosku została określona na 150 tys. zł. Teraz wzrosła do 175 tys. zł.

Te zmiany nie przełożą się jednak na podział środków między duże i małe projekty. Na te pierwsze trafi 6 mln zł, na drugie 9 mln zł. Łączna pula budżetu obywatelskiego również nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 15 mln zł.

Zmiany będą dotyczyła też głosowania. Chodzi o liczbę projektów, które będą mogli poprzeć mieszkańcy.

- Będzie można oddać głos na jeden duży projekt i dwa małe. Poprzednio była możliwość poparcia jednego projektu dużego i jednego małego - przypomina Choroś.

Głosowanie odbędzie się w dniach 23 września - 10 października.

Ratusz chce też nagradzać dzielnice, które wykażą się najwyższą frekwencją w głosowaniu. I to nagradzać finansowo.

- Pięć dzielnic, gdzie aktywność mieszkańców będzie najwyższa otrzyma o 50 proc. wyższe środki z rezerwy celowej - zapowiedział Żuk.

Obecnie każda z 27 dzielnic Lublina otrzymuje z kasy ratusza na drobne inwestycje po ok. 130 tys. zł.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Zobacz też: Iskra przyszłości. Porsche zaskoczyło podczas genewskich targów motoryzacyjnych /x-news/

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości