Pomysły za 100 milionów

  • Express Ilustrowany
Ponad 200 propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2014 zostało zgłoszonych do Urzędu Miasta Łodzi. Większość wniosków dotyczy m.in. naprawy krzywych chodników i dziurawych ulic, budowy boisk, placów zabaw, siłowni parkowych, utworzenia linii autobusowej łączącej osiedla, ścieżki zdrowia, stworzenia miejsc parkingowych itp.

(MSM)

Wartość zgłoszonych zdań przekracza już sumę 100 mln zł, a do podziału jest 20 mln zł. Najmniej wniosków złożono dla Śródmieścia – 7, a najwięcej dla Bałut – 37. Ponad 30 propozycji dotyczy spraw ogólnomiejskich. O tym, które inwestycje będą realizowane, zdecyduje głosowanie mieszkańców we wrześniu.

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości