Podsumowanie wykonania budżetu obywatelskiego w Łodzi. 16 inwestycji do dokończenia

  • Express Ilustrowany
16 inwestycji ze 106 projektów ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego nie zostało jeszcze zakończonych. 13 jest w fazie realizacji, prace nad trzema jeszcze nie ruszyły.

(g)

– Nie udało nam się rozpocząć inwestycji związanych z malowaniem śluz rowerowych, rewitalizacją parku im. Mickiewicza oraz budową systemu roweru miejskiego – poinformował wczoraj Grzegorz Justyński, dyrektor biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ.

W przypadku rewitalizacji parku im. Mickiewicza nikt nie przystąpił do walki o kontrakt, a w przypadku roweru miejskiego przetarg co prawda rozstrzygnięto, jednak firma, która go przegrała, złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Sprawa trafiła ostatecznie do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Nadal trwają prace związane z realizacją 13 projektów, dotyczących m.in. odmulenia zbiornika na Stawach Jana i uporządkowania terenu wokół niego, urządzenia czterech placów zabaw na Bałutach,17 skwerów na Górnej i placu zabaw przy ul. Dębowskiego, budowy skateparku na Widzewie, modernizacji pływalni dawnej Anilany przy ul. Sobolowej, remontu ul. Nurta-Kaszyńskiego, budowy chodników na ul. Kolumny i montażu tablic multimedialnych na przystankach komunikacji miejskiej. Wszystkie mają być gotowe najpóźniej do połowy roku.

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości