Łódź kupiła defibrylatory z budzetu obywatelskiego. Sprawdź, gdzie zamontowano miejskie defibrylatory

  • Dziennik Łódzki
Na krańcówkach MPK, w punktach sprzedaży biletów, w obiektach MOSiR, posterunkach Straży Miejskiej, w przychodniach domach pomocy społecznej, instytucjach kultury i jednostkach OSP zainstalowano defibrylatory. Jest ich 80. Zostały kupione z ramach budżetu obywatelskiego za 360 tys. zł

Marcin Bereszczynski

Miasto kupiło 80 defibrylatorów za 360 tys. zł. Są zamontowane:

  • w pojazdach nadzoru ruchu, krańcówkach MPK, punktach sprzedaży biletów (m.in. na Janowie, Dąbrowie, ul. Pabianickiej, al. Wyszyńskiego, Kusocińskiego, Kurczakach czy przy pl. Niepodległości) – w 13 różnych lokalizacjach
  • na obiektach MOSIR (kąpieliska, pływalnie, lodowiska, hala przy Małachowskiego)
  • na stadionie miejskim przy al. Piłsudskiego
  • w posterunkach Straży Miejskiej (trzy całodobowe)
  • w przychodniach POZ (17 w różnych placówkach)
  • w instytucji kultury (Fabryka Sztuki),
  • w domach pomocy społecznej (9 w całym mieście)
  • w ochotniczych strażach pożarnych (8 – przede wszystkim na obrzeżach miasta)

Defibrylatory mają z dodatkowe wyposażenie umożliwiające udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej (rękawiczki, materiały dezynfekcyjne, maska ratownicza). Są zaopatrzone w oznakowane szafki do przechowywania defibrylatorów. Dołączono do nich instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora. Przeszkolono 407 osób z użycia defibrylatora. Są to pracownicy UMŁ, MPK, DPS, ZOZ, Straży Miejskiej, OSP, MOSIR i Miejskiej Areny Kultury i Sportu.

Zakupione defibrylatory to urządzenia analizuje rytm pracy serca osoby poszkodowanej i „podejmujece decyzję” o tym czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kierują impuls elektryczny i tym samym pomagają przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenia automatyczne, które mogą być używane przez osoby bez wykształcenia medycznego.

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości