Doradzą w sprawie budżetu obywatelskiego

  • Express Ilustrowany
W magistracie powstanie organ doradczy w sprawie budżetu obywatelskiego – Rada Programowa. Ma działać przez cały rok i na bieżąco doskonalić mechanizm funkcjonowania budżetu – zasady zgłaszania wniosków, ich weryfikacji i głosowania.

(MSM)

Rada ma składać się z osiemnastu osób – urzędników, radnych, przedstawicieli uczelni, osiedli i organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Nabór do rady potrwa do połowy września. Komisja rekrutacyjna wybierze osoby najbardziej kompetentne. Członkowie rady będą działać społecznie – bez wynagrodzenia.
Budżet obywatelski to część budżetu miasta (w tym roku była to kwota 40 mln zł, w przyszłym ma być wyższa), o której podziale decydują mieszkańcy w głosowaniu. Najpierw, wiosną, zgłaszane są wnioski (jest ich zwykle ok. 700 – 900), co należy w mieście zrobić, np. wyremontować chodnik lub założyć plac zabaw dla dzieci. Później urzędnicy sprawdzają, czy propozycja spełnia wymogi formalne – jest do realizacji w ciągu jednego roku i jest planowana na terenie należącym do gminy. We wrześniu następuje głosowanie mieszkańców – pomysły, które uzyskają najwięcej głosów, są realizowane w kolejnym roku.

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości