Budżet obywatelski Łodzi 2016: Znamy wyniki głosowania

  • Express Ilustrowany
Mieszkańcy Łodzi w głosowaniu decydowali, które ze zgłoszonych (również przez mieszkańców) projektów zostaną zrealizowane z miejskich pieniędzy (w budżecie na ten cel zarezerwowano 40 mln zł).

(ei24)

Bałuty
1. B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.
Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską, Włókniarzy, Liściastą, św. Teresy. Jest to obszar przeznaczony przez miasto na rozbudowę Parku Julianowskiego. Osiedle Radogoszcz 1 440 000,00. Liczba głosów ważnych/wszystkich 4132/4220
2. B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.
Lokalizacja - Siedziba Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty wraz z Przychodniami Zdrowia i Przychodniami Specjalistycznymi zlokalizowanymi na terenie dzielnicy Bałuty. Osiedle Bałuty-Doły 700 000,00 3714/4367
3. B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.
Lokalizacja - Nieużytek pomiędzy ulicami: Łososiową, Nastrojową, Pstrągową. Osiedle Radogoszcz 1 500 000,00 3230/3370
4. B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.
Lokalizacja - Teren za budynkiem szkoły w dwóch miejscach: starego asfaltowego boiska szkolnego, gdzie powstanie boisko wielofunkcyjne, boisk piaszczystych do siatkówki plażowej. Osiedle Teofilów-Wielkopolska
6. B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.
Lokalizacja - SP 182, ul. Łanowa 16. Osiedle Teofilów-Wielkopolska
13. B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty-Centrum.
Lokalizacja - Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach znanych policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne, bądź potencjalnie generujących zagrożenie dla mieszkańców i mieszkanek osiedla. Proponowane lokalizacje punktów kamerowych: skrzyżowania ulic: Drewnowska/Zachodnia, Piwna/Limanowskiego/Urzędnicza, al. Włókniarzy/Limanowskiego, Limanowskiego/Sierakowskiego. Osiedle Bałuty-Centrum 380 000,00 2198/2274
14. B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.
Lokalizacja - Uniwersytecki Szpital Kliniczny 10, ul. Sporna 36/60. Osiedle Bałuty-Doły 30 000,00 2113/2175
15. B0033 Toalety w Arturówku.
Lokalizacja - Arturówek, teren wokół stawów kąpielowego i kajakowego. Osiedle Łagiewniki 65 000,00 2100/2157
16. B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.
Lokalizacja - Boisko tzw. "ELTY" przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża. Osiedle Teofilów-Wielkopolska
52. B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.
Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4. Osiedle Bałuty Zachodnie
55. B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 18, ul. Wodnika 7. Osiedle Radogoszcz

Górna
1. G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.
Lokalizacja - Zadanie dotyczy Stawów Jana na osiedlu Chojny przy ul. Rzgowskiej. Osiedle Chojny 450 000,00 3331/3423
2. G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.
Lokalizacja - Stawy Stefańskiego mieszczące się w Łodzi na terenie Parku im. 1 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową. Osiedle Ruda 1 500 000,00 3158/3299
3. G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest Park na Młynku, czyli obszar zieleni miejskiej położony wzdłuż zbiornika wodnego w dolinie rzeki "Olechówka" w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna, między ulicami Młynek, Bławatną i Śląską. Park jest położony blisko osiedli takich jak Wiskitno, Olechów, Janów i Dąbrowa (Nr działek 48/15, 48/16, 48/10, 107 w obrębie G-19). Osiedle Chojny-Dąbrowa 1 450 000,00 2677/2770
4. G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej.
Lokalizacja - ul. Rzgowska. Osiedle Chojny
6. G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”, ul. Tatrzańska 109.
Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni "Dąbrowa", ul. Tatrzańska 109. Osiedle Chojny-Dąbrowa 80 000,00 2027/2289
7. G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.
Lokalizacja - Budynek Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6. Osiedle Rokicie
9. G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”, ul. Felińskiego 7.
Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni "Dąbrowa", ul. A. Felińskiego 7. Osiedle Chojny-Dąbrowa
12. G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.
Lokalizacja - SP 10 jest szkołą publiczną, mieści się przy ul. Przybyszewskiego 15/21. Osiedle Górniak
14. G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna ul. Paderewskiego 11A. Osiedle Piastów-Kurak
45. G0011 Zakup aparatu do EKG.
Lokalizacja - DPS przy ul. Rudzkiej 56. Osiedle Ruda
53. G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła.
Lokalizacja - Północno-zachodni róg ul. Broniewskiego i Tatrzańskiej. Osiedle Chojny-Dąbrowa

Polesie
1. P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.
Lokalizacja - Uroczysko Lublinek. Osiedle Lublinek-Pienista 107 000,00 3172/3250
2. P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19.
Lokalizacja - PG 19, ul. Wapienna 17. Osiedle Koziny 633 515,00 2880/3442
3. P0020 Na Zdrowie!-ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park na Zdrowiu -al. Retkińska. Osiedle Zdrowie-Mania 1 000 000,00 2520/2602
4. P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.
Lokalizacja - SP 26 , ul. Pogonowskiego 27/29. Osiedle Stare Polesie 125 000,00 2008/2418
5. P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152.
Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. Osiedle Stare Polesie 1 009 000,00 1991/2359
6. P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakosci otoczenia SP 26.
Lokalizacja - Ul. Pogonowskiego na odcinku od al.. 1 Maja do ul. Zielonej, ze szczególnym uwzględnieniem okolicy SP 26 ( ul. Pogonowskiego 27/29). Osiedle Stare Polesie
7. P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko 300 000,00 1781/1884
8. P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.
Lokalizacja - PG 21, ul. Balonowa 1. Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko 162 680,00 1601/1732
9. P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
Lokalizacja - Działka zlokalizowana przy PG 22, ul. Kusocińskiego 100. Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko 520 000,00 1543/1589
10. P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.
Lokalizacja - Ulice: Kasprzaka,Zielona, Żeligowskiego, Gdańska, Więckowskiego, 1 Maja, 22 Pułku Strzelców Kaniowskich, Pogonowskiego. Osiedle Stare Polesie
12. P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.
Lokalizacja - PG 26, al.1 Maja 89. Osiedle Stare Polesie 60 000,00 1368/1650
14. P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.
Lokalizacja - SP 36, ul. Więckowskiego 35. Osiedle Stare Polesie 109 500,00 1270/1570
15. P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".
Lokalizacja - Teren dawnej pętli Bratysławska w sąsiedztwie ulic: Bratysławska, Waltera-Janke i Nad Karolewką. Osiedle Karolew-Retkinia Wschód
18. P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popieluszki 13b. Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko
20. P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.
Lokalizacja - Osiedle Smulsko (ul. Gimnastyczna). Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko
23. P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Sanitariuszek i Maratońskiej. Osiedle Lublinek-Pienista
30. P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.
Lokalizacja - Placówki oświatowe na terenie rejonu Polesie. Osiedle Stare Polesie 39 150,00 936/1149
31. P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.
Lokalizacja - Warsztaty będą realizowane w świetlicach środowiskowych na terenie Polesia w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Część zajęć odbędzie się w instytucjach kultury, będących partnerami projektu, takich jak Muzeum Sztuki w Łodzi, część w placówkach edukacyjnych, a także w przestrzeni publicznej, w parkach, na skwerach, w okolicach danych placówek. Osiedle Stare Polesie 187 000,00 924/983
32. P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: www.facebook.com/workoutparklodz.
Lokalizacja - Północna część Parku im. J. Poniatowskiego. Lokalizacja geograficzna między 51,755422/19,438761 a 51,755422/19,441840. Osiedle Stare Polesie 47 670,00 923/950
40. P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. 1 Maja 24/26. Osiedle Stare Polesie 15 904,00 678/725
46. P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. Krzemieniecka 7/9.
Lokalizacja - Gabinet fizykoterapii w DPS przy ul. Krzemienieckiej 7/9. Osiedle Zdrowie-Mania

Śródmieście
1. S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa.
Lokalizacja - PG 2, ul. Jaracza 26. Osiedle Katedralna 31 000,00 2276/2704
2. S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.
Lokalizacja - Teren VIII LO im. Asnyka, ul. Pomorska 105. Osiedle Śródmieście-Wschód 1 210 000,00 2102/2380
3. S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.
Lokalizacja - Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera sp. z o.o., ul. Sterlinga 13. Osiedle Śródmieście-Wschód 600 000,00 2101/2311
4. S0031 Podwórzec Zacisze.
Lokalizacja - Śródmieście - ul. Zacisze. Osiedle Śródmieście-Wschód 1 000 000,00 1951/2188
5. S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.
Lokalizacja - Projektowana inwestycja zrealizowana będzie w miejscu przyległym do budynku XXIX LO przy ul. Zelwerowicza 38/44. Osiedle Śródmieście-Wschód 1 000 000,00 1789/2096
6. S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport".
Lokalizacja - PG 3, ul. Zacisze 7/9. Osiedle Śródmieście-Wschód 98 000,00 1510/1724
7. S0018 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Sródmieście" przy ul. Próchnika 11.
Lokalizacja - Budynek MPW "Sródmieście" na ul. Próchnika 11. Osiedle Katedralna 320 000,00 1446/1643
8. S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.
Lokalizacja - Łódź - Śródmieście. Osiedle Śródmieście-Wschód 178 800,00 1273/1308
9. S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.
Lokalizacja - Płyta pl. Dąbrowskiego. Osiedle Śródmieście-Wschód 222 000,00 1255/1295
10. S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.
Lokalizacja - skrzyżowanie ul. Narutowicza z ul. Sienkiewcza, ul. Narutowicza z ul. Sterlinga, ul. Narutowicza z ul. POW. Osiedle Katedralna 30 000,00 1135/1155
11. S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.
Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego znajduje się między ul.Kilińskiego i ul.Sienkiewicza, równolegle do ul. Abramowskiego i ul. Tylnej. Osiedle Katedralna 840 000,00 939/965
13. S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.
Lokalizacja - Brak konkretnej lokalizacji - wiele lokalizacji Osiedle Katedralna 28 690,00 879/893
14. S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.
Lokalizacja - Pl. Pokoju. Osiedle Śródmieście-Wschód 206 240,00 645/660
16. S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.
Lokalizacja - Ul. Uniwersytecka. Osiedle Śródmieście-Wschód 7 875,00 613/641
17. S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.
Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14. Osiedle Katedralna 120 000,00 523/546
18. S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.
Lokalizacja - DPS, ul. Narutowicza 114. Osiedle Śródmieście-Wschód 39 846,00 523/531
21. S0033 Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP.
Lokalizacja - Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Rewolucji 1905 r. nr 84. Osiedle Śródmieście-Wschód 5 000,00 494/512
24. S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.
Lokalizacja - Ul. Jaracza przy skrzyżowaniu z ul. POW i ul. Sterlinga. Osiedle Śródmieście-Wschód 16 800,00 451/464
25. S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica.
Lokalizacja - Park Staszica. Osiedle Śródmieście-Wschód 27 000,00 443/465
30. S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkomiejskiej.
Lokalizacja - Siedziba Zarządu Dróg i Transportu. Osiedle Katedralna 5 000,00 245/252
34. S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.
Lokalizacja - Parking miejski w okolicy skrzyżowania al. Mickiewicza z al. Kościuszki przy dawnym Pałacu Ślubów i Urzędzie Miasta Łodzi. Osiedle Katedralna

Widzew
1. W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.
Lokalizacja - Działka administrowana przez Publiczną Szkołę Podstawową „Mileszki" przy ulicy Pomorskiej 437. Osiedle Mileszki 887 200,00 5144/5942
2. W0054 Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.
Lokalizacja - PG 29, ul. Jurczyńskiego 1/3. Osiedle Widzew-Wschód 1 320 000,00 4867/5418
3. W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.
Lokalizacja - Ul. Gorkiego. Osiedle Widzew-Wschód 1 500 000,00 3993/4430
4. W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.
Lokalizacja - Scena zlokalizowana będzie na terenie administrowanym przez SP 34, ul. Ćwiklińskiej 9, w patio pomiędzy dwoma pawilonami budynku. Osiedle Widzew-Wschód 550 000,00 3906/4350
5. W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami integracyjnymi.
Lokalizacja - SP 149 z klasami integracyjnymi, ul. Tatrzańska 69a. Osiedle Zarzew 1 499 000,00 3685/4332
7. W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.
Lokalizacja - Wejście główne do budynku przy ul. Ćwiklińskiej 5a oraz pas zieleni przylegający do budynku, oddzielający budynek od ulicy. Osiedle Widzew-Wschód 73 600,00 3293/3941
14. W0080 Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.
Lokalizacja - Park Podolski, obszar rekreacyjny pomiędzy osiedlami mieszkalnymi Zarzew i Dąbrowa. Osiedle Zarzew
58. W0021Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.
Lokalizacja - Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza 7. Osiedle Stary Widzew

Ogólnomiejskie
1. L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.
Lokalizacja - Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10. 2 500 000,00 11642/11987
2. L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego. 2 500 000,00 10438/10631
3. L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.
Lokalizacja - Nieruchomość stanowiąca własność Urzędu Miasta Łodzi położona przy ulicy Pojezierskiej 45-51. 2 468 946,00 9536/10001
4. L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.
Lokalizacja - ul. Wólczańska od Potza do Skrzywana, ul. Wydawnicza od Tuwima do wjazdu do centrum handlowego (działka 34/28), Żeromskiego od Kopernika do Mickiewicza, ul. 11 Listopada od dz. 60/24 do dz. 60/68, ul. Wyszyńskiego od Bandurskiego do Retkińskiej, ul. Puszkina od Ronda Sybiraków do Andrzejewskiej, ul. Obywatelska od Nowe Sady do Włókniarzy, ul. Łąkowa od Kopernika do Mickiewicza, ul. Skłodowskiej-Curie (kontrapas) od Żeromskiego do Strzelców Kaniowskich, al. Waltera-Janke od Wyszyńskiego do Pienistej, ul. Konstytucyjna od Pomorskiej do Małachowskiego, ul. Narutowicza od Konstytucyjna do Krzywickiego, ul. Pankiewicza - "sierżanty rowerowe" na odcinku Wojska Polskiego-Sporna, pasy ruchu od Spornej do al. Palki, ul. Kaczeńcowa od Aleksandrowskiej do Rojnej, ul. Kusocińskiego od Armii Krajowej do Retkińskiej - wymalowanie "sierżantów rowerowych", al. Kościuszki od Żwirki do Radwańskiej, ul. Wróblewskiego od Politechniki do Wólczańskiej, ul. Kasprzaka od Legionów do Srebrzyńskiej, ul. Skłodowskiej-Curie/Struga od Gdańskiej do Kościuszki, al. Kościuszki od Struga do Mickiewicza - wymalowanie "sierżantów rowerowych", ul. Kościuszki od Mickiewicza do Radwańskiej - wymalowanie "sierżantów rowerowych", al. 1 Maja od Włókniarzy do Wólczańskiej, ul. Milionowa od Przędzalnianej do al. Rydza -Śmigłego" - sierżanty rowerowe", ul. Pomorska od Konstytucyjnej do Poronińskiej, ul. Przędzalniana od Piłsudskiego do Tuwima"-sierżanty rowerowe", ul. Śląska od Rzgowskiej do Kilińskiego, ul. Żeromskiego od 6 Sierpnia do Zielonej, al. Unii od PKP Łódź Kaliska do Konstantynowskiej, ul. Strażacka od Rzgowskiej do Królewskiej. 450 000,00 9120/9288
5. L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.
Lokalizacja - PAŁAC - hospicjum stacjonarne dla dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci), ul. Dąbrowskiego 87. 93 725,28 7296/7491
6. L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku.
Lokalizacja - Park Podolski po obu stronach ul. Tatrzańskiej, Park Julianowski, Park Ocalałych, Park Szarych Szeregów, Park Helenów, Park Staromiejski, Park im. S. Żeromskiego (Kaczeńcowa-Rojna), Park im. J. Poniatowskiego, Park im. M. Klepacza, Park na Zdrowiu (dawny Park Ludowy), Park im. Staszica, Park im. J. Matejki, Park im. H. Sienkiewicza, Park im. S. Moniuszki, Pasaż Abramowskiego, Park przy ul. Leczniczej, dawny Park im. Hibnera, Park im. W. Reymonta (ul. Przybyszewskiego/Piotrkowska/Milionowa), Park Sielanka (Rondo Lotników Lwowskich/Cieszkowskiego/Pabianicka), Park przy ul. Skrzywana, Park im. J. Piłsudskiego, Park 3 Maja, Park Źródliska, Park nad Jasieniem, Park im. J. Kilińskiego, Park im. gen. M. Zaruskiego. 48 000,00 6778/6917
7. L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.
Lokalizacja - Straż Miejska w Łodzi, Oddział Prewencji. 375 000,00 6336/6602
8. L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki. 80 000,00 6248/6389
10. L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi.
Lokalizacja - Miasto Łódź. 1 000 000,00 6155/6276
11. L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.
Lokalizacja - Ul. Wycieczkowa 103. 425 000,00 6019/6139
36. L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).
Lokalizacja - Hala Sportowa MOSiR, ul. Skorupki 21. 30 000,00 2929/3030
54. L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152.
Lokalizacja - SP 152 im. E. Orzeszkowej, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. 19 000,00 1875/2110
62. L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych.
Lokalizacja - ICZMP - oddziały dziecięce, Ośrodek Pediatryczny im. Dr J. Korczaka, Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi - oddział dziecięcy, Szpital kliniczny nr 4 im Marii Konopnickiej. 10 500,00 1464/1495
82. L0133 Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.
Lokalizacja - 1. Dom Dziecka nr 3 „Słoneczna Polana" ul. Sowińskiego 3, 2. Dom Dziecka nr 9 „Dom Miedzypokoleniowy Bednarska" ul. Bednarska 15a, 3. Dom Dziecka im. Laury Meozzi Zgromadzenia Sióstr Salezjanek ul. Brauna 5, 4. Rodzinny Dom Dziecka ul Ciechocińska 10. 10 000,00 716/738
83. L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.
Lokalizacja - 1. Plac Wolności 7/8, 2. ul. Rewolucji 1905 r. 2, 3. ul. Narutowicza 8/10, 4. ul. Struga (przy nieruchomości Piotrkowska 97), 5. al. Schillera (przy UMŁ, Piotrkowska 104), 6. ul. Nawrót 2a, 7. ul. Roosevelta 2, 8. al. Piłsudskiego 8, 9. ul. Służbowa. 9 450,00 714/726

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości