Bluszcz nad trasą W-Z

  • Express Ilustrowany
Dokładnie 645 wniosków do budżetu obywatelskiego na 2016 r. złożyli łodzianie. Choć termin składania wniosków upłynął przed tygodniem, to część wniosków wpłynęła pocztą, dlatego dopiero wczoraj magistrat podsumował trwającą ponad miesiąc akcję. Najwięcej wniosków dotyczy terenu Bałut – 146, 114 Górnej, a 112 Widzewa. Z Polesia spłynęło 78 wniosków, a ze Śródmieścia – 45. Najwięcej jest tych ogólnomiejskich – aż 150.

(MSM)

Najbardziej oryginalne pomysły łodzian to: posadzenie „Świerków Tolerancji”, które „przysłonią ścianę regularnie pokrywaną pełnymi nienawiści, wulgarnymi napisami fabrykowanymi przez pseudokibiców”; ścieżka rowerowa na Rudzką Górę i do Lasu Rudzkiego; „ścieżka zdrowia seniora" w parku przy ul. Leczniczej; zielone torowisko na Paderewskiego - montażu mat z rozchodnikiem naskalnym; woonerf - podwórzec miejski na ul. Racjonalizatorów; igrzyska starożytne w SP 172; "Laboratorium Smaków" - program nauczanie przez gotowanie.
Jak są czynne sklepy w BOŻE CIAŁO i długi weekend
Jest także pomysł by częściej niż raz dziennie grać hejnał Łodzi oraz wybudowania miejskiej plaży i kąpieliska w kwartale ulic: Tymienieckiego, Przędzalniana, Milionowa i al. Śmigłego-Rydza oraz przykrycie wykopu w ciągu trasy W-Z kratami z zielenią płożącą.

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości