Łobez: Plac zabaw już jest. Kolej na następne pomysły mieszkańców

  • Głos Szczeciński
W Łobzie podjęto już decyzję, co do harmonogramu tegorocznego budżetu obywatelskiego, którego zwycięskie projekty będą realizowane w 2019 roku. Na wdrożenie w życie pomysłów mieszkańców jest 50 tys. zł.

Anna Folkman

Budżet obywatelski (partycypacyjny), oznacza demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego lub też publicznego. W skrócie oznacza to, że: mieszkańcy gminy Łobez zgłaszają propozycje do budżetu, które następnie są weryfikowane formalnie i merytorycznie; propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod głosowanie. Zza wybrane do realizacji uznaje się propozycje, które uzyskały kolejno największą ilość głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zagłosować można na jedno ze wszystkich pozytywnie zweryfikowanych zadań do "Budżetu Obywatelskiego w gminie Łobez 2019 r." Akcja promocyjna dotycząca BO na stronie internetowej gminy i w lokalnych mediach potrwa od 13 do 24 sierpnia 2018 roku. Zgłaszanie zadań do realizacji nastąpi od 27 do 31 sierpnia 2018 roku. Weryfikacja a następnie prezentacja zgłoszonych zadań zaplanowana jest w dniach 3-14 września. Od 17 do 21 września potrwa kampania informacyjna na temat zgłoszonych zadań a od 24 do 28 września będzie można głosować. Do 5 października mieszkańcy usłyszą o wynikach głosowania. Do 31 października nastąpi zgłoszenie zwycięskich zadań do projektu budżetu gminy na 2019 rok.

Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na 2019 rok, które wynoszą 50 tys. zł.

Polecamy również: Budżet Alert - poznaj nasz wyjątkowy serwis i promuj swoje pomysły w Budżecie Obywatelskim

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości