Łobez: Od nowa można zgłaszać pomysły do budżetu obywatelskiego

  • Głos Szczeciński
Trzy propozycje na inwestycje w Łobzie zostały zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Niestety żadne nie spełniają odpowiednich kryteriów. Ogłoszono zatem ponowny nabór zadań

Anna Folkman

Pomysły w ramach budżetu obywatelskiego można było zgłaszać do końca sierpnia. Mieszkańcy przekazali je w terminie.

Pierwszą propozycją była„Rewitalizacja miejsca rekreacji nad Jeziorem Miejskim (Dybrzno). Okazuje się jednak, że wnioskodawcy nie zweryfikowali faktu, że miejsce, w którym miałaby znajdować się zaplanowana zjeżdżalnia należy do Skarbu Państwa i jest w Zarządzie Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Szczecinie.

Drugie zadanie dotyczące budowy strefy sportowej do piłki oraz zakupu urządzeń sprawnościowych i fitness przy ul. B. Chrobrego zostało odrzucone ze względów merytorycznych. Propozycja nie spełniała kryteriów i założeń budżetu obywatelskiego.

Instalacja tężni solankowej, jako trzecia ze zgłoszonych propozycji, nie zostanie poddana głosowaniu z uwagi na nieoszacowanie wszystkich kosztów przedsięwzięcia. Przedłożony kosztorys nie obejmuje wykonania zasilania elektrycznego w pobliżu tężni, opłat za energię elektryczną, zakupu solanki.

W związku z odrzuceniem wszystkich zgłoszonych inicjatyw, ogłoszono kolejny nabór wniosków. Cały czas do wydania jest 50 tys. zł a to jak je spożytkować w Łobzie, można proponować na specjalnych formularzach dostępnych w serwisie internetowym gminy lub na miejscu w urzędzie w terminie od 21 września do 12 października.

Zgłoszone propozycje mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań o charakterze lokalnym lub o charakterze ogólnogminnym, realizowanych na mieniu gminy Łobez. Weryfikacja zgłoszonych zadań potrwa do 18 października. Po kampanii informacyjnej od 27 października do 31 października odbyłoby się głosowanie a jego wynik poznalibyśmy 7 listopada.

Wideo: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Zaczęli budować od wyburzania

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości