Burmistrz Sulmierzyc z absolutorium. Opozycja głosowała przeciw [ZDJĘCIA]

We wtorek, 30 czerwca w Sulmierzyckim Domu Kultury odbyła się sesja Rady Miejskiej w Sulmierzycach, podczas której burmistrz Dariusz Dębicki uzyskał absolutorium. Opozycja, czyli radna Karolina Zaborek-Kulawska głosowała przeciw.

Łukasz Cichy

14 radnych przyznało burmistrzowi Dariuszowi Dębickiemu absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 r. Uchwała budżetowa została podjęta 27 grudnia 2018 r., w której dochody miały wynieść 12 mln 460 tys. 671 zł, wydatki - 12 mln 162 tys. 321 zł, a nadwyżka - 298 tys. 350 zł.

W trakcie roku doszło jednak do wielu zmian. Dochody zwiększyły się o 2 mln 032 tys. 903,93 zł (głównie dzięki dotacji, subwencji, sprzedaży mienia, czy opłat za alkohol) i osiągnęły poziom 14 mln 493 tys. 574,93 zł. Wydatki natomiast zwiększyły się o 2 mln 590 tys. 817,93 zł (z dodatkowych dochodów oraz nadwyżki i wolnych środków) i osiągnęły poziom 14 mln 752 tys. 138,93 zł. Dochody wykonano w 99,67 proc, a wydatki w 10,55 proc.

Dochody urzędu miejskiego opiewały na kwotę 13 mln 242 tys. 879,25 zł (dotacje, subwencja, dochody własne), a wydatki na kwotę 4 mln 099 tys. 271,13 zł (bieżące - 3 mln 030 tys. 866,53 zł, majątkowe - 1 ml 068 tys. 404,60 zł). Dochody szkoły podstawowej wyniosły 5 tys. 616,38 zł, a wydatki - 3 mln 061 tys. 281,20 zł. Dochody przedszkola wyniosły 81 tys. 638,94 zł, a wydatki - 1 mln 068 tys. 930,94 zł. Dochody ośrodka społecznego wyniosły 19 tys. 683,02 zł, a wydatki - 4 mln 592 tys. 547,92 zł (świadczenia - 4 mln 097 tys. 284,41 zł). Dochody zakładu usług komunalnych wyniosły 1 mln 096 tys. 608,77 zł, a wydatki - 1 mln 154 tys. 358,55 zł. Przychody domu kultury wyniosły 373 tys. 758,60 zł (dotacja z budżetu miasta - 299 tys. 705 zł), a koszty - 381 tys. 350,06 zł. Przychody muzeum wyniosły 80 tys. 822,35 zł (dotacja z budżetu - 79 tys. 215,92 zł), a koszty - 80 tys. 016,72 zł. Z kolei przychody biblioteki wyniosły 114 tys. 881,84 zł (dotacja z budżetu - 105 tys. 157,58 zł), a koszty - 113 tys. 539,58 zł.

Kończąc miniony rok dochody wykonane opiewały na kwotę 14 mln 446 tys. 426,56 zł, a przychody - 765 tys. 682,53 zł (razem - 15 mln 212 tys. 109,09 zł). Wydatki wykonane opiewały na kwotę 13 mln 976 tys. 389, 74 zł, a rozchody - 298 tys. 350 zł (razem - 14 mln 274 tys. 739,74 zł). Nadwyżka wolnych środków za 2019 rok wynosi 937 tys. 369,35 zł.

Jak już wspomnieliśmy absolutorium za wykonanie budżetu udzieliło burmistrzowi 14 na 15 radnych. Przeciw głosowała tylko radna Karolina Zaborek-Kulawska. - Rok 2019 był rokiem ciężkich bojów. Zarzutów i uwag jest sporo. Olbrzymi zawód i rozczarowanie numer 1 to - zeszłoroczna "telenowela" z zakupem ciężkiego wozu bojowego dla OSP, nosząca znamiona działania obstrukcyjnego. Burmistrz zamiast wesprzeć druhów, pomóc w pozyskaniu auta, złożył doniesienie do prokuratury, bezpodstawne, jak się później okazało.Zawód numer 2 - niezrozumiałe ruchy burmistrza względem potrzeb zgłaszanych przez szkołę odnośnie parkietu na sali gimnastycznej i dwukrotne zdjęcie tych środków. Zawód numer 3 - przewleczony absurdalnie proces uregulowania kwestii bonifikat, zakończony w konsekwencji utrąceniem tematu i pozbawieniem mieszkańców tej możliwości. Zawód numer 4 - kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. - 0? Zawód numer 5 - brak transmisji z obrad sesji do kwietnia 2019 r. I wreszcie zawód numer 6 - ograniczone zaufanie do komisji rewizyjnej, jej podsumowań i wniosków, która w 2019 r. próbowała bezprawnie skontrolować radę rodziców, co można odczytywać jako wymierzony we mnie, polityczny atak - poinformowała o swoich powodach głosowania radna Karolina Zaborek-Kulawska.**

Krotoszyńskie muzeum i galeria Refektarz już otwarte. Wpadli...

SPORT: LKS Ceramik Krotoszyn ma już 50 lat. Poznajcie bogatą...

Eksploracja dawnego zakładu Bakutil w Baszkowie. Zobaczcie n...

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości