Jerzmanowice-Przeginia. Budżetem obywatelskim równo obdzielono wioski

  • Dziennik Polski
Zakończyło się głosowanie na zadania, które mają być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Mieszkańcy zgłosili 21 projektów. Z tego dziewięć zakwalifikowało się do realizacji na 2018 rok.

Barbara Ciryt

Propozycje mieszkańców zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego dotyczyły m.in. doposażenia straży pożarnych, wykonania projektów prac drogowych i tworzenia stref rekreacji.

Jak informowała Dorota Rogóż, skarbnik gminy Jerzmanowice-Przeginia na budżet obywatelski w tej gminie przeznaczono 240 tys. zł. Na każde z sołectw wypada po 30 tys. zł.

- Każde z ośmiu sołectw, niezależnie od wielkości otrzymuje taką samą kwotę na zadania wskazane przez mieszkańców - poinformował wójt gminy Adam Piaśnik.

Jerzmanowice-Przeginia to jedna z dwóch gmin w powiecie krakowskim, w które jest realizowany budżet obywatelski. Po raz pierwszy został wdrożony w 2015 roku. Zainteresowanie mieszkańców było duże.

W tym roku podczas głosowania mieszkańcy oddali 3125 głosów. Z tego 2990 było ważnych i 135 nieważnych.

Co wybrali mieszkańcy w głosowaniu? W Czubrowicach z trzech projektów wygrał zakup sprzętu i wyposażenia remizy OSP. Być może pieniędzy wystarczy też na sprzęt nagłaśniającego dla tej wioski. W Jerzmanowicach również były trzy projekty. Mieszkańcy zdecydowali, że chcą budowy siłowni zewnętrznej.

W Łazach z czterech projektów wybrano zakup sprzętu strażackiego do ratowania życia i mienia. Przeginianie zgłosili trzy projekty i zdecydowali, by zrealizować budowę siłowni przy boisku sportowym. W Racławicach z trzech projektów w głosowaniu wygrał ten dotyczący modernizacji zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej.

W Sąspowie z trzech zadań wybrano zakup materiałów do termomodernizacji remizy. W Gotkowicach zgłoszono jedno zadanie - projekt i budowa chodnika. Podobnie w Szklarch zgłoszono jedno zadanie i będzie realizowane - to modernizacja fragmentu drogi gminnej.

WIDEO: Co Ty wiesz o Krakowie - odcinek 26

Autor: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Nasze Miasto

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości