Budżet obywatelski w Jarosławiu. Masz wybór, zagłosuj!

  • Nowiny
Do 16 października można oddać głos w jarosławskim budżecie obywatelskim na przyszły rok. Do wyboru jest 50 pomysłów w trzech kategoriach.

Kamil Jaworski

W tym roku do wydania jest 750 tys. zł. Zgłoszono rekordową liczbę pomysłów, bo aż 56. Sześć z nich odrzucono z powodów formalnych. Zakwalifikowane projekty podzielone są według wartości. Na projekty małe (do 10 tys. zł) przewidziano 100 tys. zł. W tej kategorii wybieramy spośród 15 pomysłów. Na projekty średnie (od 10 tys. zł do 40 tys. zł), zaplanowano 200 tys. zł. Tutaj mamy do wyboru 19 zadań. Projektów dużych (40 tys. zł do 150 tys. zł) zakwalifikowało się 16. Do realizacji zostaną wybrane te projekty, które zdobędą najwięcej głosów w swojej kategorii i ich łączna, szacunkowa wartość nie przekroczy limitu dla tej kategorii.

Głosować możemy poprzez specjalny formularz - kartę do głosowania. Musimy napisać na niej swoje imię i nazwisko, adres, nr PESEL i kod lub kody wybranych projektów. Maksymalnie po jednym dla każdej z trzech kategorii. Kartę do głosowania znajdziemy na stronie jaroslaw.pl, w kancelarii ogólnej urzędu miasta, w Punkcie Informacji Turystycznej CKiP (Rynek 5), Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Makary 1) i recepcji hotelu Turkus (ul. Sikorskiego 5a).

Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny ustawionej w kancelarii ogólnej urzędu miasta (Rynek 1, parter, pokój nr 2), wysłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE” albo wysłać drogą mailową, dołączając skan wypełnionego formularza na adres kancelaria@um.jaroslaw.pl.

Głosować można jeszcze przez niecałe dwa tygodnie, do 16 października. Żeby nasz głos był ważny, musimy wybrać przynajmniej jeden projekt (maksymalnie trzy, po jednym do każdej kategorii). Aby karta do głosowania pozostała ważna, nie można wpisać dwóch projektów w jednej kategorii. Można wypełnić tylko jedną kartę do głosowania.

Oto lista projektów, na które można głosować:

KATEGORIA A - PROJEKTY DUŻE
A 01 Ogródek Edukacyjno-Rekreacyjny przy SP nr 9, plac za szkołą. Zakup i montaż małej architektury, elementów siłowni plenerowej, utwardzenie placu kostka brukową.
A 02 Droga Integralnej Odnowy Człowieka „Via Reginae”, opracowanie koncepcji, wizualizacja graficzna DIOC „Via Reginae", platforma internetowa, kampania promocyjno-reklamowa, druk mat. promocyjnych, konferencje, wydarzenia kulturalne, trzymiesięczny pilotaż.
A 03 Przebudowa ul. Misztale wraz z chodnikiem, ul. Misztale od ul. Wodnej do nr 14, budowa chodnika od nr 14 do ul. Wodnej.
A 04 Przebudowa drogi osiedlowej (os. Słoneczne, działki nr 3104/5 i 3119/62).
A 05 Budowa boiska do bocce z siłownią i przyległym integracyjnym placem zabaw, park przy ul. Wilsona.
A 06 Oólnodostępny plac zabaw przy SP nr 2. Wieża wysoka, huśtawki wahadłowe, sprężynowce, huśtawki ważki, piaskownica, bezpieczne nawierzchnie.
A 07 Jarosław na żywo (budowa portalu z kamerami on-line pokazującymi miasto w czasie rzeczywistym).
A 08 Przebudowa ulicy i budowa oświetlenia na bocznej ul. Pogodnej, część działki nr 927 obr. 0004.
A 09 Budowa chodnika i wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Piastów - od ul. Traugutta do końca w stronę ul. Chrobrego.
A 10 Remont ul. Pogodnej wraz z oświetleniem, działka nr 1016/5.
A 11 Inteligentne ławki solarne z panelami słonecznymi, portami USB, ładowarką indukcyjną, hotspot WiFi, stojakami na rowery. Lokalizacja w zależności od decyzji konserwatora zabytków.
A 12 Remont chodnika wzdłuż całej ul. Dominikańskiej i wykonanie nawierzchni od zbiegu ulic Jana Pawła II i Brzostków w stronę klasztoru oo. Dominikanów do wyjazdu z parkingu wewnętrznego przy ul. Dominikańskiej.
A 13 Remont szatni i siłowni w budynku SP Nr 11, zakup szafek i ławek uczniowskich, wyposażenie sali do zajęć sportowych i rehabilitacyjnych.
A 14 Stadion JKS - modernizacja, LED-owa tablica wyników, sala pamięci JKS Jarosław.
A 15 Modernizacja parkingu przy SP nr 7.
A 16 Z Robotem do Szkoły (zestawy klocków edukacyjnych dla wszystkich szkół podstawowych).

KATEGORIA B - PROJEKTY ŚREDNIE OD 10 001 ZŁ DO 40 000 ZŁ
B 01 Ścieżka edukacyjno-zdrowotna przy Szkole Podstawowej nr 7 - II etap.
B 02 Skwer przy Cerkwi, uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu, mała architektura, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów.
B 03 Skwer przy parafii NMP Królowej Polski, uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu, mała architektura, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów.
B 04 Jarosławskie Miasteczko Kupiectwa i Kultury Europejskiej nad rzeką San. Wybudowanie altany, która ma być miejscem do edukacji i warsztatów dla młodzieży i studentów, wiaty do organizacji wystaw, plenerów, kursów oraz wieży widokowej ukazującej krajobraz nad Sanem.
B 05 Wyświetlacze prędkości pojazdów, tablice wyświetlające aktualną prędkość z jaką porusza się pojazd. Gdy kierowca jedzie zgodnie z przepisami nagradzany jest napisem „Dziękuję", natomiast gdy porusza się za szybko pojawia się komunikat „Zwolnij", ul. Pruchnicka, ul. Jana Pawła II, ul. 3 Maja lub inne.
B 06 Utwardzenie działek w dzielnicy Nr 4 - ciąg komunikacyjny od ul. Drużynieckiej do ul. Pruchnickiej, części działki nr. ewid. gr. 1986/11 obr. 5.
B 07 Jarosławskie święto Biegowe - Edycja 2018.
B 08 Skwer Dominikański, uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu, mała architektura, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów, remont placu przed bramą do klasztoru.
B 09 Parking przed Opactwem, oczyszczenie i wyrównanie terenu, mała architektura, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów, przebudowa parkingu przy bramie Opactwa.
B 10 Akademia Pełni Życia, szkolenia, spotkania i warsztaty nt. przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, Miejska Biblioteka Publiczna, Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej.
B 11 Ogród na Skarpie, skarpa przy Parafii pw. Bożego Ciała, uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu, mała architektura, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów.
B 12 AED - Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, Rynek, ul. Grunwaldzka, Park na Gurgulem, ul. Skarbowskiego, Pl. Więźniów KL Auschwitz.
B 13 Modernizacja chodnika przy Placu Inwalidów Wojennych.
B 14 Remont ogrodzenia - stadion JKS.
B 15 Aktywna Jesień Życia - Senior na +, warsztaty kulinarne, aerobic, nording walking, komputerowe, zajęcia edukacyjne dla seniorów, parafia NMP.
B 16 Trakt pieszy z Opactwa do Kolegiaty, budowa traktu pieszego - przejścia dla pieszych, budowa chodnika na ul. Klasztornej, małej architektury oraz nowych nasadzeń kwiatów i krzewów.
B 17 Zakup zestawu do terapii integracji sensorycznej, w tym: zestaw wspinaczkowy (ścianka wspinaczkowa, profesjonalna uprząż wspinaczkowa, lina do zabezpieczenia wspinaczki), zestaw lin do wspinania się, lina pomocnicza do bujania, regulatory długości podwieszenia, bungee, kładka do ćwiczeń równoważnych, zjeżdżalnia rolkowa, remont sali. Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessorii.
B 18 Jarosławska Parada Lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego 2018.
B 19 Oświetlenie mostu na rzece San, montaż lamp oświetleniowych chodników po obu stronach mostu oraz pasa jezdni.

KATEGORIA C - PROJEKTY MAŁE DO 10 000zł
C 01 Piknik promujący zdrowy tryb życia, budynki przy parafii NMP.
C 02 Piknik promujący umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy dla dzielnicy nr 7.
C 03 Zjeżdżalnia z elementami wspinaczkowymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori.
C 04 Kreatywna Strefa Gier, nadanie nowej funkcji chodnika do spacerów - ułożenie elementów gier: Chińczyk, Wąż i drabina, Potrójne klasy, tablice informacyjne do gier, Aleja Kasztanowa.
C 05 Piknik promujący drogi kulturowe, wystawy, seminarium (np. biuro informacyjne, wynajęcie stoiska na piknik, aranżacji sali na wystawę fotograficzną oraz seminarium), kampania promocyjno-reklamowa, ul. Benedytktyńska 5.
C 06 Bieg Malucha w Bielu z Europą - Edycja 2018.
C 07 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzików, boisko przy Szkole Podstawowej Nr 9, Stadion „Przedmieście" Jarosław.
C 08 Patriotyczno-edukacyjna wycieczka do Warszawy dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, Trasa: Jarosław - Warszawa - Jarosław.
C 09 Napis „Jarosław" à la Hollywood, (wys. każdej litery np. 2 m) z podświetleniem led. Napis ustawiony na podłożu, będący miejscem na pamiątkowe zdjęcia.
C 10 Gala MMA, Hala Sportowa MOSiR.
C 11 Klub Integracji Rodzicielskiej, (np. warsztaty kompetencji rodzicielskich służące podniesieniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców), osiedle Jagiellonów 1.
C 12 1918 rok w Jarosławiu. Stulecie odzyskania niepodległości, wykłady, spotkania z młodzieżą, wystawa okolicznościowa, przygotowanie i druk albumu, siedziba SMJ, Rynek 11.
C 13 Zakup „Magicznego dywanu" oraz zestawów klocków KORBO do zajęć z robotyki dla najmłodszych, SP nr 1.
C 14 Historia jarosławskich zabytków, wykłady, prelekcje, spotkania z kustoszem muzeum, archeologiem, konserwatorem zabytków. Wykonanie folderu, wystawa archiwalnych pocztówek i fotografii, prezentacja multimedialna, siedziba SMJ, Rynek 11.
C 15 Jarosławska Kuźnia Wolontariatu, przygotowanie zainteresowanych do podjęcia wolontariatu w różnych obszarach, zbieranie ofert dla wolontariuszy, zapewnienie komunikacji między potrzebującymi świadczeń a wolontariuszami. Rynek 13a.

źródło: jaroslaw.pl

FLESZ: Elektryczne samoloty nadlatują.

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości