Budżet Obywatelski: teren wokół stawku na os. Kazimierz Wielkiego zostanie zrewitalizowany

Znamy już wyniki głosowania na projekt zgłoszony do gnieźnieńskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zadecydowali, że w przyszłym roku zrealizowany zostanie projekt strefy zabaw i wypoczynku na os. Kazimierza Wielkiego, teren wokół stawku. Koszt projektu to 330 tys. zł, pozostałe 170 tys. Miasto przeznaczy na rozpoczęcie rewitalizacji oczka wodnego przy ul. Czeremchowej.

Sona Ishkhanyan

Budżet Obywatelski: teren wokół stawku na os. Kazimierz Wielkiego zostanie zrewitalizowany
Łącznie 6003 głosy, czyli o 1000 więcej niż w poprzednim roku oddali mieszkańcy na 10 startujących w głosowaniu projektów. Najwięcej głosów - 2950 (ponad 30% wszystkich głosów) uzyskał projekt strefy zabaw i wypoczynku na os. Kazimierza Wielkiego.

Drugi wynik, czyli 1119 głosów zdobył projekt budowy parku linowego przy jeziorze Winiary. Teoretycznie więc ten projekt, którego koszt oszacowano na 400 tys. zł powinien być realizowany w drugiej kolejności. Niestety po odjęciu z puli Budżetu Obywatelskiego kosztów projektu z pierwszego miejsca, który wynosi 330 tys. zł pozostanie 170 tys. zł. Sam projekt wyklucza jego cząstkową realizację, dlatego pozostałe w budżecie środki zostaną przekazane na wykonanie projektu z trzeciej pozycji listy. Jest nim "Rewitalizacja oczka wodnego i przystosowanie okalającego terenu do rekreacji i wypoczynku przy u. Czeremchowej". Projekt zdobył 1092 głosy. Choć wyceniony został na 500 tys. zł, to możliwość rozkładania inwestycji na etapy pozwala na rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu za wymienione wyżej 170 tys. zł.

Więcej informacji o tegorocznym Budżecie Obywatelskim z pełną listą biorących w nim udział projektów znajdziecie tutaj

Nowe stawki VAT. Co zdrożeje?

Więcej na temat:

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości