Budżet obywatelski Żuromin 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Żuromin 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 26.03.2017 - 03.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.08.2018 - 07.09.2018
  3. Głosowanie 07.09.2018 - 28.09.2018
  4. Ogłoszenie wyników 12.10.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Żuromin 2018: zasady

WYNIKI: Łącznie na wszystkie zadania oddano 1199 głosów. Najwięcej z nich przypadło budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1.
_________________________________

Budżet Obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminy i Miasta Żuromin, o której przeznaczeniu na 2019 rok zdecydują mieszkańcy Żuromina. Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Gminy i Miasta Żuromin lub Gmina i Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością.

W 4. edycji BO w Żurominie wydzielono kwotę 160 tysięcy złotych. Z kolei koszt realizacji zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 120 000 zł.

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić
każdy mieszkaniec Żuromina. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym wraz z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Żuromina, popierających daną propozycję. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, bądź wysłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin.

W tym roku mieszkańcy Żuromina mogli zgłaszać swoje pomysły do 3 sierpnia.
Głosowanie odbyło się w dniach 7 do 28 września 2018 r.

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną do 12 października 2018.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy i Miasta Żuromin

Lokalizacja: Plac Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin Telefon 236572558
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości