Budżet obywatelski Żuromin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Żuromin 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 06.10.2017
  3. Głosowanie 27.10.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Żuromin 2017: zasady

Budżet Obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminy i Miasta Żuromin, o której przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy Żuromina. W 3. edycji BO w Żurominie wydzielono kwotę 160 tysięcy złotych.

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mógł zgłosić każdy mieszkaniec Żuromina. Koszt realizacji zgłoszonego zadania nie mógł przekroczyć 120 000 zł.

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego przeprowadzano poprzez formularz zgłoszeniowy wraz z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Żuromina, popierających daną propozycję. Formularze zgłoszeniowe należało złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, bądź wysłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli wypełnione zostaną wszystkie pola obowiązkowe.

Swoje projekty mieszkańcy mogli zgłaszać od 9 sierpnia do 1 września 2017 r.
Weryfikację złożonych zadań przeprowadziły wydziały Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie właściwe, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonali mieszkańcy miasta Żuromin. Głosowanie odbywało się poprzez: wizytę w punkcie głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w punkcie głosowania w Żuromińskim Centrum Kultury lub poprzez przesłanie na adres Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Zwycięskie projekty: "Modernizacja boiska treningowego na stadionie miejskim" oraz "Zakup 600 plastikowych siedzisk na trybunę stadionu miejskiego".

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy i Miasta Żuromin

Lokalizacja: Plac Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin Telefon 236572558
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości