Budżet obywatelski Żukowo 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Żukowo 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 08.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 12.06.2017 - 14.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.07.2017 - 24.07.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.08.2017
  5. Głosowanie 21.08.2017 - 29.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 09.10.2017
  7. Konkurs na realizację projektów 01.01.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 30.11.2018

Budżet obywatelski Żukowo 2017: zasady

Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego powinny mieć charakter lokalny, czyli dotyczyć potrzeb mieszkańców osiedli na terenie miasta Żukowo tj.: Osiedle Dolne, Osiedle Elżbietowo, Osiedle Norbertanek,Osiedle Nowe i Osiedle Wybickiego.
Kampania informacyjno-edukacyjna trwała od 08.06.2017, zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego odbyło się w dniach 12.06.2017 - 14.07.2017.

Mieszkańcy miasta Żukowo w trakcie konsultacji zgłosili 6 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 605 tys. zł. Zostały one poddane ocenie formalnej. W jej trakcie brano pod uwagę czy zgłoszone pomysły: należą do zadań własnych gminy i są wpisane w strategię gminy Żukowo, czy są możliwe do realizacji na terenie miasta i mają charakter lokalny i czy są zadaniami możliwymi do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Zespół Opiniujący propozycje zadań zgłoszonych przez mieszkańców miasta Żukowo zweryfikował pozytywnie pięć ze zgłoszonych propozycji:
1. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Gimnazjum nr 2 w Żukowie wraz z tablicą informacyjną o prędkościach przejeżdżających samochodów
2. Budowa ulicy Jaśminowej – I etap o długości 60 mb
3. Budowa „Obszaru Rekreacyjnego Parkowa”
4. Plac sportów miejskich nad Jeziorkiem
5. Remont chodnika przy ulicy Polnej w Żukowie

Głosowanie odbyło się nad wyborem jednej z wymienionych inwestycji odbyło się w dniach 21.08.2017 - do 29.09.2017.

„Budowa Obszaru Rekreacyjnego Parkowa” to projekt, który uzyskał największe poparcie w ramach żukowskiego budżetu obywatelskiego 2017. Zwycięska „Budowa Obszaru Rekreacyjnego Parkowa” - kosztować ma 200 tys. zł, czyli tyle, ile przeznaczono na Budżet Obywatelski 2017 i jest w trakcie realizacji.

Projekt zgłosili mieszkańcy osiedla Elżbietowo. Dzięki ich inicjatywie powstała już droga łącząca żukowski skate-park z ul. Parkową. Powstać ma tam też ścieżka spacerowo/rowerowa/biegowa/kijkowa wraz z oświetleniem i monitoringiem.

- Żukowo nie posiada obecnie tras tego typu. Jedyny żukowski park jest niewielki i znajduje się przy ruchliwej, głośnej i zanieczyszczonej spalinami drodze krajowej. Nie nadaje się on do spacerów lub rekreacji. Ulica Parkowa znajdująca się w granicach Osiedla Wybickiego w Żukowie jest już dzisiaj popularnym miejscem na spacery i uprawianie sportów ruchowych. Połączenie jej z "Jeziorkiem" otworzyłoby duży, cichy i położony wśród zieleni obszar służący rekreacji i odpoczynkowi - wyjaśniają autorzy projektu.

Projekt ten zdobył 484 ważnych głosów.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Żukowo

Lokalizacja: ul. Gdańska 52. 83-330 Żukowo, 83-330 Żukowo Telefon 58 6858300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości