Budżet obywatelski Żory 2017

Budżet obywatelski Żory 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.01.2017 - 31.07.2017
  2. Składanie wniosków projektów 31.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.01.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.10.2017 - 31.10.2017
  5. Głosowanie 01.08.2017 - 14.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 15.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Żory 2017: zasady

W mieście działa wyłącznie Budżet Partycypacyjny w dzielnicach. O kwocie przeznaczonej na ten cel decyduje się za pośrednictwem uchwały budżetowej Rada Miasta Żory. Obecnie wynosi ona 80 tysięcy złotych dla każdej z dzielnic. Nie ma formalnego terminarza budżetu dzielnicowego, pomysły zgłaszane są bezpośrednio do Rad Dzielnic i to one decydują, jakie założenia będą realizowane w danej dzielnicy. Nie ma więc również otwartego głosowania nad projektami.

dzielnicy Zachód postawiono na remonty chodników. Wiadomo, że inwestycje infrastrukturalne nie należą do najtańszych, dlatego cała kwota 80 tys. złotych w 2018 roku zostanie przeznaczona na modernizację chodników, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pieszych. W nowym roku wyremontowana zostanie część chodnika przy Armii Krajowej od ul. Kradziejówka do ronda Kradziejówka, tak jak w roku 2017 zmodernizowano trakt przy Rybnickiej.

W dzielnicy Rogoźna radni postawili na rozwój rekreacji i miejsc wypoczynku. Z budżetu dzielnicowego wykonane zostaną ścieżki od ul. Chopina w kierunku tężni, siłowni na powietrzu oraz placu zabaw. Pojawić mają się również stoły do szachów. Część z kwoty 80 tys. zł ma zostać przeznaczona również na potrzeby szkoły podstawowej w Rogoźnej.

Na os. Księcia Władysława w 2018 roku sporo będzie się działo na Placu Księcia Władysława. W roku 2017 dzielnica zachowała swój budżet, aby skumulować pieniądze w 2018 roku.

W Baranowicach trwają jeszcze prace wieńczące tegoroczny budżet dzielnicowy. To jeszcze niedokończony remont chodnika przy ul. Strażackiej – temat często zgłaszany jako priorytet mieszkańców. W budżecie na 2018 rok Baranowice zawarły budowę oświetlenia na ul. Ogrodniczej, budowę wiaty przystankowej na ul. Koścuszki i przeznaczenie 15 tys. złotych na budowę studni głębinowej przy boisku LKS Baranowice. Klub planuje stworzyć system nawadniania boiska, do którego funkcjonowania potrzebna jest właśnie studnia.

Na os. Pawlikowskiego w 2018 roku również radni postanowili wydać pieniądze na bezpieczeństwo pieszych. Za 80 tys. złotych z budżetu dzielnicowego gruntownej modernizacji ma zostać poddany bardzo uczęszczany chodnik wzdłuż ul. Okrężnej, gdzie z jednej strony część chodnika została już wyremontowana ze środków dzielnicy Sikorskiego. Modernizacja ma objąć odcinek przy boisku, lubiany przez biegaczy i amatorów nordic walking.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Żory

Lokalizacja: al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory Telefon 32 43 48 220
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości