Budżet obywatelski Żmigród 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Żmigród 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.06.2017 - 02.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.07.2017 - 10.07.2017
  3. Głosowanie 12.07.2017 - 26.07.2017
  4. Ogłoszenie wyników 04.08.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Żmigród 2017: zasady

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Żmigrodzie jest 200 tys. złotych. Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Żmigrodu mają charakter inwestycyjny i są możliwe do wykonania w ciągu jednego roku. Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne zadania. Do realizacji zostaną przeznaczone te zadania, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Żmigród

Lokalizacja: plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród Telefon 71 385 30 57
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości