Budżet obywatelski Złotów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Złotów 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017
  2. Głosowanie 18.09.2017 - 06.10.2017
  3. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Złotów 2017: zasady

Złotowski Budżet Obywatelski to bardzo młoda inicjatywa mieście i została zainaugurowana w roku 2016. Wówczas mieszkańcy mieli do dyspozycji 500 000 złotych. Z tych funduszy zostało zrealizowanych pięć projektów. Tym razem odbywa się dopiero druga edycja, ale budżet jest dokładnie taki sam, czyli 500 000 zł.

Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każda osoba, która najpóźniej w dniu składania formularza zgłoszeniowego ukończyła 18 rok życia i jest mieszkańcem gminy. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców. Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć kwoty 150 000 złotych. Głosować na zgłoszone projekty mogli mieszkańcy miasta Złotowa, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 16 lat. Każdy uprawniony mieszkaniec może wybrać tylko jedno zadanie z przedstawionej w karcie do głosowania listy poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie przy wybranym zadaniu. W przypadku, gdy głosujący odda głos na więcej niż 1 zadanie, jego głos uznaje się za nieważny. Natomiast w przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

Ostatecznie spośród 12 propozycji, w wyniku przeprowadzonego głosowania, mieszkańcy Złotowa wybrali 6 zadań:
1. Budowa kolorowego placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Złotowie” - 792 głosy (szacunkowy koszt: ponad 107 tys. zł)
2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej LOK oraz magazynu broni i amunicji” - 724 głosy (szacunkowy koszt: ponad 89 tys. zł),
3. Budowę „Ogrodu sensoryczno-edukacyjny w Złotowie” - 560 głosów (szacunkowy koszt: 149 tys. zł)
4. Realizacja scen finałowych „Gry w butelkę” - złotowskiego filmu fabularnego - 422 głosy (szacunkowy koszt: 35 tys. zł),
5. Budowa „Chatki dla zwierzaka” - 417 głosów (szacunkowy koszt: ok. 40 tys. zł)
6. Budowa „Disco Golf Park Złotów” - 248 głosów (szacunkowy koszt: ok. 40 tys. zł)

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Złotowie

Lokalizacja: al. Piasta 1, 77-400 Złotów Telefon 67 263 26 40
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości