Budżet obywatelski Złocieniec 2017

Budżet obywatelski Złocieniec 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.09.2017 - 15.09.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.10.2017
  3. Głosowanie 24.10.2017 - 02.11.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Złocieniec 2017: zasady

Warunkiem ważności oddanego głosu jest:

- kompletność wypełnienia karty do głosowania, tzn. zaznaczenie pola wyboru tylko jednego projektu,

- wypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele niezbędne do weryfikacji ważności oddanego głosu oraz osobiste podpisanie karty do głosowania przez osobę głosującą (lub zatwierdzenie karty wypełnianej elektronicznie),

- jeżeli osoba zagłosuje więcej niż jeden raz, każdy oddany przez nią głos zostanie uznany za nieważny,

jeżeli głos zostanie oddany na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem lub bez pieczęci urzędu głos zostanie uznany za nieważny.

Po zakończeniu głosowania komisja ustali wyniki głosowania.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2018 rok zostanie opublikowane na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnione na urzędowej tablicy ogłoszeń raz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – do 08 listopada 2018 r.

W tym roku specjalnych konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego nie było (były w latach poprzednich). W tym roku były tylko ogłoszenia o terminach składania wniosków, o zasadach głosowania, o terminach głosowania, weryfikacji wniosków itp.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Złocieńcu

Lokalizacja: Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec Telefon 94 3672022
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości