Budżet obywatelski Zielona Góra 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Zielona Góra 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.05.2018 - 11.05.2018
 2. Maraton pisania wniosków 01.04.2018 - 20.04.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.05.2018 - 18.05.2018
 4. Składanie wniosków projektów 01.05.2018 - 20.05.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 21.05.2018 - 25.05.2018
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.06.2018
 7. Składanie odwołań 28.05.2018 - 30.05.2018
 8. Rozpatrywanie odwołań 28.05.2018 - 30.05.2018
 9. Głosowanie 11.06.2018 - 30.06.2018
 10. Ogłoszenie wyników 31.07.2018
 11. Realizacja projektów 31.07.2018

Budżet obywatelski Zielona Góra 2018: zasady

Budżet obywatelski Zielonej Góry wynosi 6 mln zł (do czasu wyczerpania 100-milionowej puli nie biorą w nim udziału mieszkańcy dzielnicy Nowe Miasto, czyli dawnej gminy Zielona Góra, sołectwa same dzielą przez 5 lat 100 mln zł na wybrane podczas zebrań inwestycje).
Budżet obywatelski Zielonej Góry jest podzielony na dwie części – jedna dotyczy zadań ogólnomiejskich, druga pięciu okręgów (osiedli). Zadanie zgłaszane jako ogólnomiejskie nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. (Łącznie na zadania ogólnomiejskie miasto przeznacza 2 mln zł). Zaś zadanie okręgowe nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Zgłaszać zadania mogą osoby, które ukończyły 13. rok życia w 2017 roku.

W zadaniach ogólnomiejskich w tym roku zwyciężyły dwa zadania: budowa ulic Jaśminowej i Kalinowej oraz zakup sprzętu do diagnostyki dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.

Zadania okręgowe, wybierano w pięciu okręgach w mieście (ich podział jest analogiczny do okręgów wyborczych).
W okręgu nr 1 najwięcej głosów zdobyło zadanie: modernizacja boiska przy ul. Rydza Śmigłego (322 głosy).
W okręgu nr 2: historyczne otoczenie wiaduktu nad Zieloną Strzałą (812 głosów).
W okręgu nr 3: budowa chodnika na ul. Śnieżki (1386).
W okręgu nr 4: onkoczepki dla szpitala (2987).
W okręgu nr 5: tor do pumptrucku (dla rowerów) (1731 głosów).

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 13 r.ż. tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zielona Góra

Lokalizacja: ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra Telefon 68 45 64 100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości