Budżet obywatelski Zielona Góra 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Zielona Góra 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 15.07.2017
  2. Maraton pisania wniosków 15.07.2017 - 30.09.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.08.2017 - 30.09.2017
  4. Składanie wniosków projektów 15.07.2017 - 30.09.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.09.2017 - 20.10.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.10.2017
  7. Głosowanie 06.11.2017 - 30.11.2017
  8. Ogłoszenie wyników 15.12.2017
  9. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Zielona Góra 2017: zasady

Budżet obywatelski Zielonej Góry wynosi 6 mln zł (do czasu wyczerpania 100-milionowej puli nie biorą w nim udziału mieszkańcy dzielnicy Nowe Miasto, czyli dawnej gminy Zielona Góra, sołectwa same dzielą przez 5 lat 100 mln zł na wybrane podczas zebrań inwestycje).
Budżet obywatelski Zielonej Góry jest podzielony na dwie części – jedna dotyczy zadań ogólnomiejskich, druga pięciu okręgów (osiedli). W tej edycji łącznie zgłoszono 39 zadań dotyczących całego miasta oraz 160 okręgowych.
W sumie oddano 18051 ważnych głosów. Do komisji weryfikacyjnej przekazano 21417 głosów. Na zadania ogólnomiejskie mieszkańcy oddali 8513 głosów. Najwięcej, bo 2797, na zadanie nr 34 – Czuwaj! Harcerskie Centrum Rozwoju – modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 27 i stworzenie tam Harcerskiego Centrum Rozwoju. Na drugim miejscu wśród zadań ogólnomiejskich znalazła się budowa ul. Budowlanej, Uroczej, Stolarskiej, Słowiczej (874 głosy).
Oprócz dwóch dużych zadań zrealizowanych zostanie 20 małych, osiedlowych.
Prawo do udziału w głosowaniu miały osoby zameldowane czasowo lub na stałe w Zielonej Górze, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 13 lat. Każdy głosujący mógł wybrać jedno zadanie z listy zadań ogólnomiejskich oraz jedno zadanie z listy zadań okręgowych (nie musiał to być okręg, w którym się mieszka). Wyboru zadań z listy zadań ogólnomiejskich oraz zadań okręgowych (jednorazowo) można było dokonać niezależnie od siebie (w różnym czasie).
Można było głosować za pomocą papierowych kart do głosowania oznaczonych jako zadania ogólnomiejskie i zadania okręgowe (trzeba było zaznaczyć X przy wybranym zadaniu). Wypełnioną kartę do głosowania mieszkańcy wrzucali do urny znajdującej się: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta, ul. Podgórna 22, w godzinach funkcjonowania urzędu; w Biurze Analiz i Rozwoju, budynek Urzędu Miasta, al. Niepodległości 13, w godzinach funkcjonowania urzędu.
Można także było głosować (tylko jeden raz na zadania ogólnomiejskie i jeden raz na zadania okręgowe) za pomocą ankiety internetowej. Wszystkie karty papierowe z głosami zostały wprowadzone do internetowego systemu ankietowego. Głosy osób powtórnie głosujących zostały odrzucane.
Z budżetu obywatelskiego wyłączono zadania związane ze ścieżkami rowerowymi, bo ponad 30 mln zł zostanie na nie przeznaczone ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W tym roku w ramach budżetu nie realizowano też zadań typowo oświatowych.
Wśród zadań małych najwięcej głosów, bo aż 2846, zyskał pomysł Park Kolei Szprotawskiej - Skarbnica Wspomnień Zielonogórzan, czyli stworzenie miejsca, upamiętniającego dawne dzieje kolei w Zielonej Górze.
Wśród zadań dużych najwięcej głosów (4706) zdobył pomysł Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież - budowa 1 w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży - ul. Władysława IV.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 13 r.ż. tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zielona Góra

Lokalizacja: ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra Telefon 68 45 64 100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości