Budżet obywatelski Zielona Góra 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Zielona Góra 2019: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 10.06.2019 - 23.06.2019
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 09.08.2019 - 25.08.2019
  3. Składanie wniosków projektów 10.06.2019 - 23.06.2019
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 24.06.2019 - 07.07.2019
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 19.07.2019
  6. Składanie odwołań 22.07.2019 - 30.07.2019
  7. Rozpatrywanie odwołań 31.07.2019 - 08.08.2019
  8. Głosowanie 12.08.2019 - 25.08.2019
  9. Ogłoszenie wyników 15.09.2019
  10. Realizacja projektów 01.10.2019 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Zielona Góra 2019: zasady

W tym roku budżet obywatelski w Zielonej Górze ruszył w czerwcu. Formularz można było złożyć w Urzędzie Miasta Zielona Góra albo za pomocą poczty elektronicznej.

W dniach 10-23 czerwca 2019 roku mieszkańcy mogli zgłaszać pomysły. Potem projekty oceniano, zielonogórzanie mieli szansę na uzupełnienie wniosków, które nie spełniały wymogów formalnych. W dniach 12-25 sierpnia odbywało się głosowanie, zaś we wrześniu ogłoszono listy zwycięskich projektów.

Nowością w najnowszej edycji budżetu obywatelskiego była możliwość czynnego uczestnictwa mieszkańców Dzielnicy Nowe Miasto, czyli terenów przyłączonych do Zielonej Góry w 2015 roku. Wcześniej na inwestycje w sołectwach przeznaczano tzw. bonus połączeniowy.

W tegorocznej edycji BO ważnych głosów w wersji papierowej wpłynęło 20 439, a elektronicznych 28 058. Łącznie oddano poprawnie 48 497. głosów nieważnych było 864.Jakie zadania zdobyły w tym roku najwięcej głosów?

W "starej" Zielonej Góry były to projekty: zadbany i bezpieczny Chynów (5857 głosów); boisko rolkowo-wrotkarskie (3733); stworzenie parku na os. Mazurskim, os. Śląskim (3274); 10 zielonych ładowarek (2492); Dzielnica Nowe Miasto: rewitalizacja dzielnicy Przylep (1661); Racula z placem rekreacyjnym (1008); dokończenie centrum rekreacyjno-kulturowego w Jeleniowie (986).

Numer edycji:
8
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zielona Góra

Lokalizacja: ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra Telefon 68 45 64 100
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości