Budżet obywatelski Ziębice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Ziębice 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.04.2018 - 14.05.2018
  2. Składanie wniosków projektów 14.05.2018 - 27.05.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 28.05.2018 - 31.07.2018
  4. Głosowanie 10.09.2018 - 19.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 26.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Ziębice 2018: zasady

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mają wpływ na rozwój swojej gminy. Władze przeznaczyły na tę edycję 200 tysięcy złotych, którymi rozdysponują mieszkańcy poprzez głosowanie.

Zwycięskie projekty:
- Wykonanie klimatyzacji w Sali Widowiskowej ZCK
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Starczówku
- Ziębickie Centrum Aktywizacji

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Ziębicach

Lokalizacja: ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice Telefon 74 816 38 70
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości