Budżet obywatelski Ziębice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Ziębice 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.05.2017 - 30.05.2018
  2. Głosowanie 15.09.2017 - 24.09.2017
  3. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Ziębice 2017: zasady

Budżet obywatelski gminy Ziębice ma pomóc w rozwoju lokalnej społeczności. Jednym z jego celów jest lokalna integracja poprzez działanie dla odniesienia wspólnych korzyści. Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane projekty w trzech kategoriach:ogólnogminne, lokalne miejskie, lokalne wiejskie.

W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Ziębicach zgłoszono w sumie 29 pojektów. Kolejne etapy ocen: formalnej i merytorycznej, pozwoliły na wyłonienie 22 zadań, które ostatecznie w terminie od 15 września do 24 września 2017 r. zostały poddane pod głosowanie mieszkańców gminy, które odbyło się w formie elektronicznej poprzez platformę ziebice.budzet-obywatelski.org.
Zwycięskie projekty:
- Uwolnić Orła - budowa miejsca spotkań
- Zakup trybun z zadaszeniem na "ORLIKA"
- Budowa sanitariatów w szatni i doposażenie boiska w Starczówku

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Ziębicach

Lokalizacja: ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice Telefon 74 81 63 870
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości