Budżet obywatelski Zgorzelec 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Zgorzelec 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.06.2017 - 30.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 28.03.2017 - 30.06.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2017 - 15.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 23.08.2017 - 03.09.2017
  5. Głosowanie 04.09.2017 - 18.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 18.09.2017 - 19.09.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Zgorzelec 2017: zasady

Realizacja projektu budżetu obywatelskiego ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania gminą, łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej oraz bezpośrednie współdecydowanie o sprawach gminy. W ramach Budżetu Obywatelskiego z roku 2017 zrealizowano takie projekty jak: Akademia Bezpieczeństwa Kobiet, wyposażono pracownię komputerową w Miejskim Klubie Seniora czy wybudowano plac zabaw i ćwiczeń, z którego mogą korzystać dzieci i młodzież.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zgorzelec

Lokalizacja: ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec Telefon 75 775 66 04
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości