Budżet obywatelski Zgorzelec 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Zgorzelec 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 06.05.2019 - 27.06.2019
  2. Składanie wniosków projektów 06.05.2019 - 28.06.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2019 - 02.08.2019
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 19.08.2019 - 08.09.2019
  5. Głosowanie 09.09.2019 - 20.09.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Zgorzelec 2019: zasady

Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać remonty ulic i chodników, budowę elementów sportowych i rekreacyjnych, modernizację boisk, tras sportowych lub spacerowych, budowę lub rozbudowę już istniejących placów zabaw, modernizację terenów zielonych, nasadzenia zieleni, bądź programy aktywizacji społeczności lokalnej, czy edukacyjne… Zdaniem burmistrza Rafała Gronicza, od którego wyszła inicjatywa utworzenia budżetu obywatelskiego, mieszkańcom Zgorzelca na pewno nie zabraknie ciekawych pomysłów na wydanie tej części budżetowych pieniędzy. Dzięki obywatelskiej aktywności młodych w mieście powstał już przecież skate park i parkour park, a dzięki wskazówkom seniorów przybywa ławek.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zgorzelec

Lokalizacja: Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec Telefon 75 775 66 04
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości