Budżet obywatelski Zgorzelec 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Zgorzelec 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 24.04.2018 - 28.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.07.2018 - 03.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.08.2018 - 27.09.2018
  4. Głosowanie 10.09.2018 - 24.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 28.09.2018 - 29.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.11.2018 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Zgorzelec 2018: zasady

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, przeznaczona na realizację projektów zgłaszanych bezpośrednio przez mieszkańców. Miasto wykona te spośród nich, które uzyskają największe poparcie w ogólnomiejskim głosowaniu. W Zgorzelcu zrealizowano pierwszy projekt z edycji Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku. Był to zakup domków dla dziko żyjących w parku kotów. Kolejne projekty takie jak budowa siłowni zewnętrznej na terenie stadionu miejskiego czy budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym czekają na realizację w 2019 roku.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 13 r.ż. tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zgorzelec

Lokalizacja: ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec Telefon 757756604
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości