Budżet obywatelski Zgierz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Zgierz 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2017 - 30.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 13.06.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 13.06.2017 - 31.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 03.09.2017
  5. Głosowanie 17.09.2017 - 02.10.2017
  6. Ogłoszenie wyników 15.11.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Zgierz 2017: zasady

W III edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego łącznie wpłynęło 38 pomysłów.
W wyniku głosowania wyłoniono 8 zwycięskich projektów:
1. Bezpieczne boisko i plac zabaw (przy SP 11)
2. Modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórnej 1/3
3. Park sprawnościowy na MOSiR
4. Samochód ratowniczo-gaśniczy z hydraulicznym sprzętem ratowniczym dla OSP w Zgierzu
5. Aktywnie i rodzinnie na Karpackiej
6. Termy Zgierskie i bogactwo mieszkańców
7. Uliczna stacja USB do ładowania telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych
8. Od Juniora do Seniora – bieg łączy pokolenia.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zgierza

Lokalizacja: Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz Telefon 42 716 25 15
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości